• Evropski Gradovi
 • NOVA GODINA
 • DALEKE DESTINACIJE
 • Evropski Gradovi
 • Prag- januarska čarolija

  Prag „Zlatni grad” i „Grad stotinu tornjeva”, grad u kome ćete uživati dok šetate njegovim živopisnim uličicama, osetiti njegov gotički duh, prošetati pored Vltave i oduševiti se brojnim mogućnostima koje Vam pruža! Zamkovi, crkve, palate, kule i mostovi Vas kao u bajci vraćaju u slavnu prošlost grada.

  Cena:
  139€
  Polasci:
  01.01 – 06.01.2023.
  Dana (noćenja):
  6 dana / 3 noćenja
  Prevoz:
  Autobusom
  Smeštaj:
  Noćenje sa doručkom
  • Cenovnik

  • TERMIN PUTOVANJAHOTELCENA ARANŽMANA
   01.01 – 06.01.2023.Comfort Hotel Prague City East – 3* superior139 €

   OPIS HOTELA

   Comfort Hotel Prague City East – 3* superior  (ex Fortuna city) Hotel je u potpunosti  renoviran, po mnogim karakteristikama odgovara hotelu više kategorije. Objekat poseduje restoran, lobi bar, fitness centar, igraonicu, parking (naplaćuje se na recepciji), Wi–Fi.

   Sobe su komforne, 1/2 i 1/3 sa kupatilom (TWC), TV,telefon, AC, mini bar, sef, usluga na bazi 3 noćenja / doručak. Doručak u restoranu je na bazi samoposluživanja. Neposredno ispred hotela nalazi se tramvajska stanica i stiže se za 15 min do centra grada, a metro stanica je na oko 400m i stiže se za desetak min do centra. www.comforthotelpraguecityeast.com/en/rooms/

  • Program putovanja

  • PROGRAM  PUTOVANJA:

   1. dan: BEOGRAD
   Polazak autobusa iz Beograda u 19:00 h,sa parkinga ispred SC „Gale Muškatirović“ na Dorćolu. Vožnja preko Novog Sada, Subotice, graničnog prelaza Horgoša sa usputnim zadržavanjem radi odmora.

   2. dan: PRAG
   Dolazak u Prag u jutarnjim časovima. Prepodnevno informativno razgledanje centra grada: Vaclavski trg, Starogradski trg, astronomski sat Orloj. Pauza za osveženje. Nastavak obilaska  Jevrejska četvrt, Karlov most, romantična četvrt Mala Strana. Smeštaj u hotel oko 14.00 h. Slobodno vreme za odmor. Fakultativno– odlazak do centra grada tramvajem ili metroom na jednočasovno krstarnje Vltavom  sa noćnom panoramom Praga. Povratak u hotel. Noćenje.

   3. dan: PRAG – Terezin- DREZDEN   Doručak. Slobodno vreme ili  u 08. 15 h fakultativni izlet za nemački grad Drezden “Firencu na Labi’. Usput kraći panoramski obilazak Terezina, mesto gde je služio kaznu  Gavrilo Princip i gde je umro 28.aprila 1918.godine. u zatvoru stare tvrdjave koju je gradila Marija Terezija. Po dolasku u Drezden- razgledanje centra grada uz pratnju vodiča i slobodno vreme – mogućnost za posetu Muzeju starih majstora ili Kraljevskoj riznici, Muzeju Maisen porcelana. Šoping u poznatoj Prager Strasse. Predveče povratak u Prag. Noćenje.

   4.dan: PRAG –  KARLOVE VARI
   Doručak. Fakultativni poludnevni izlet  za Karlove Vari.
   Karlove Vari je svetski poznato banjsko lečilište na severozapadu Češke, udaljen je od glavnog grada Praga 130 km . Karlove Vari su jedna od najpoznatijih banja u celom svetu. Veliki deo današnje slave grad duguje izuzetno lepo očuvanoj arhitekturi, uokvirenoj očuvanom prirodom na okolnim brdima. Poseta Ruskoj pravoslavnoj crkvi Sv. Apostola Petra I Pavla.Slobodno vreme za individualne aktivnosti, šetnju ili ručak u nekoj od lokalnih krčmi sa bogatom ponudom tradicionalnih specijaliteta. U popodnevnim satima, povratak u Prag.Slobodno vreme u centru  Praga. Noćenje.

   5.dan: PRAG – BEOGRAD  Doručak. Napuštanje hotela. Razgledanje praškog dvorca ’’Hradčany’’ sa katedralom Sv. Vita. Slobodno vreme u centru grada. Polazak za Beograd u popodnevnim časovima. Nastavak putovanja preko Mađarske sa kraćim pauzama radi odmora po potrebi.

   6.dan BEOGRAD       Dolazak u Beograd u jutarnjim časovima.

  • O destinaciji

  • Prag „Zlatni grad” i „Grad stotinu tornjeva”, grad u kome ćete uživati dok šetate njegovim živopisnim uličicama, osetiti njegov gotički duh, prošetati pored Vltave i oduševiti se brojnim mogućnostima koje Vam pruža! Prag predstavlja unikatnu kolekciju istorijskih spomenika nastalih kroz njegovu dugu i slavnu prošlost. Zamkovi, crkve, palate, kule i mostovi Vas kao u bajci vraćaju u slavnu prošlost grada. Predah od razgledanja potražite u nekom od brojnih restorana ili tradicionalnih čeških pivnica u kojima je neizostavno probati neko od čuvenih čeških piva. Kroz istoriju Prag je doživeo i velike uspone i strašne padove, ali iz svega je izašao lepši i sa ponosom Vas poziva da doživite njegovu bajku.

  • Informacije i uslovi

  • CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

   • Prevoz autobusom turističke klase (klima/video) na navedenoj relaciji,
   • Smeštaj u Pragu u hotelu 3*  u 1/2 i 1/3   sobama na bazi 3  noćenja  /doručak (švedski sto), u širem centru grada. Treći krevet je dodatni – najčešće manjih dimenzija (na upit).
   • Gradsku turističku taksu
   • Razgledanje Praga, u pratnji vodiča .
   • Usluge vodiča  – pratioca grupe na putovanju, troškove ogranizacije putovanja

   CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

   • Fakultativne troškove i ulaznice za muzeje, individualne troškove
   • Međunarodno putno zdravstveno osiguranje po uslovima osiguravajuće kuće

   POPUSTI I DOPLATE:

   Popust za dete do 12 godina u pratnji dve osobe 10 eur, a do 6 god. popust 40%.
   Doplata za 1/1 sobu 50€ (na upit)
   Organizovani transfer iz ZRENJANINA i ŠAPCA – doplata 20 € (minimum 4 putnika).

   USLOVI  I NAČIN PLAĆANJA:

   • 40 % prilikom rezervacije, ostatak isplaćeno najkasnije 10 dana pred putovanje
   • plaćanje je moguće platnim karticama VISA, DINA, MAESTRO, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS

    

  • Fakultativni izleti

  • CENA  FAKULTATIVNIH IZLETA:

   • Celodnevni izlet za Drezden  30 €,
   • Izlet  za Karlove Vari 25 €
   • Vožnja brodom  u trajanju od 1 sata, karta za prevoz tramvajem ili metroom, vodič … 15 €
   • Deca do 12 godina imaju popust 50% na fakultativne izlete.

   Cene fakultative su na bazi minimuma od 30 prijavljenih putnika.

   Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od  troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti

  • Napomene

  • OPŠTE NAPOMENE:

   VIŠE INFORMACIJA ZA ULAZAK U ČEŠKU:

   https://www.mfa.gov.rs/gradjani/putovanje-u-inostranstvo/vize-i-informacije-o-drzavama/ceska-republika

   Putnici su dužni da prilikom rezervacije aranžmana dostave ispravan broj mobilnog telefona.

   • Turistička agencija određuje mesto polaska i povratka. Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta. U autobusu dete preko 2 godine mora imati svoje sedište (ne može sedeti u krilu).
   • Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta
   • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)

   Svaki komad prtljaga mora biti obeležen obeleživačima sa upisanim podacima putnika (ime i prezime, broj telefona)

   • Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
   • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za ..)
   • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
   • Rok za prijavu uglavnom zavisi od Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred
   • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
   • Vreme u programima putovanja dato je po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
   • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i ) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
   • Preporuka je, da se putnici sa novim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije
   • Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske unije (TAX FREE).

   Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove Putovanja

   OBAVEŠTENJE O NAČINU I MESTU PRIJEMA REKLAMACIJE:

   Putnik može da podnese zahtev za prijavu reklamacije na mestu koje je određeno za prijem reklamacija usmeno, telefonom, pisanim ili elektronskim putem, uz dostavu ugovora o prodatom aranžmanu. Agencija i prevoznik su dužni da potrošaču izdaju pismenu potvrdu ili elektronskim putem potvrde prijem reklamacije, a da najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem, odgovore potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Mesto određeno za prijem reklamacija je: OMNI S PLUS- TA OMNI S TRAVEL, Beograd, imail-adresa: info@omniturs.rs, tel: +381113348851. Osoba ovlašćena za prijem reklamacija u toku korišdenja smeštaja i prevoza, kao i nakon završetka usluge je: Kolaković Milanka.

   POTVRDA O GARANCIJI PUTOVANJA I POLISA OD ODGOVORNOSTI:

   Uz sve objavljeni program putovanja i prevoza važe OPŠTI USLOVI PUTOVANJA organizatora turističkog putovanja agencije OMNI S PLUS DOO – TA „OMNI S TRAVEL“ Beograd . T.A OMNI S PLUS Beograd kao organizator putovanja poseduje Licencu OTP br. 227/2021. kategorija A uz Garanciju putovanja u visini pokrića štete od 30.000,00 eura za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete, koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene opštim uslovima i programom putovanja, uz obezbeđenu garanciju br. polise IM-0012497 od 10.10.2022. godine ugovorenu sa AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE GLOBOS OSIGURANJE A.D.O BEOGRAD.

   Organizator putovanja je Turistička agencija Montesol Travel

   Cenovnik broj 1 15.11.2022

  TERMIN PUTOVANJAHOTELCENA ARANŽMANA
  01.01 – 06.01.2023.Comfort Hotel Prague City East – 3* superior139 €

  OPIS HOTELA

  Comfort Hotel Prague City East – 3* superior  (ex Fortuna city) Hotel je u potpunosti  renoviran, po mnogim karakteristikama odgovara hotelu više kategorije. Objekat poseduje restoran, lobi bar, fitness centar, igraonicu, parking (naplaćuje se na recepciji), Wi–Fi.

  Sobe su komforne, 1/2 i 1/3 sa kupatilom (TWC), TV,telefon, AC, mini bar, sef, usluga na bazi 3 noćenja / doručak. Doručak u restoranu je na bazi samoposluživanja. Neposredno ispred hotela nalazi se tramvajska stanica i stiže se za 15 min do centra grada, a metro stanica je na oko 400m i stiže se za desetak min do centra. www.comforthotelpraguecityeast.com/en/rooms/

  PROGRAM  PUTOVANJA:

  1. dan: BEOGRAD
  Polazak autobusa iz Beograda u 19:00 h,sa parkinga ispred SC „Gale Muškatirović“ na Dorćolu. Vožnja preko Novog Sada, Subotice, graničnog prelaza Horgoša sa usputnim zadržavanjem radi odmora.

  2. dan: PRAG
  Dolazak u Prag u jutarnjim časovima. Prepodnevno informativno razgledanje centra grada: Vaclavski trg, Starogradski trg, astronomski sat Orloj. Pauza za osveženje. Nastavak obilaska  Jevrejska četvrt, Karlov most, romantična četvrt Mala Strana. Smeštaj u hotel oko 14.00 h. Slobodno vreme za odmor. Fakultativno– odlazak do centra grada tramvajem ili metroom na jednočasovno krstarnje Vltavom  sa noćnom panoramom Praga. Povratak u hotel. Noćenje.

  3. dan: PRAG – Terezin- DREZDEN   Doručak. Slobodno vreme ili  u 08. 15 h fakultativni izlet za nemački grad Drezden “Firencu na Labi’. Usput kraći panoramski obilazak Terezina, mesto gde je služio kaznu  Gavrilo Princip i gde je umro 28.aprila 1918.godine. u zatvoru stare tvrdjave koju je gradila Marija Terezija. Po dolasku u Drezden- razgledanje centra grada uz pratnju vodiča i slobodno vreme – mogućnost za posetu Muzeju starih majstora ili Kraljevskoj riznici, Muzeju Maisen porcelana. Šoping u poznatoj Prager Strasse. Predveče povratak u Prag. Noćenje.

  4.dan: PRAG –  KARLOVE VARI
  Doručak. Fakultativni poludnevni izlet  za Karlove Vari.
  Karlove Vari je svetski poznato banjsko lečilište na severozapadu Češke, udaljen je od glavnog grada Praga 130 km . Karlove Vari su jedna od najpoznatijih banja u celom svetu. Veliki deo današnje slave grad duguje izuzetno lepo očuvanoj arhitekturi, uokvirenoj očuvanom prirodom na okolnim brdima. Poseta Ruskoj pravoslavnoj crkvi Sv. Apostola Petra I Pavla.Slobodno vreme za individualne aktivnosti, šetnju ili ručak u nekoj od lokalnih krčmi sa bogatom ponudom tradicionalnih specijaliteta. U popodnevnim satima, povratak u Prag.Slobodno vreme u centru  Praga. Noćenje.

  5.dan: PRAG – BEOGRAD  Doručak. Napuštanje hotela. Razgledanje praškog dvorca ’’Hradčany’’ sa katedralom Sv. Vita. Slobodno vreme u centru grada. Polazak za Beograd u popodnevnim časovima. Nastavak putovanja preko Mađarske sa kraćim pauzama radi odmora po potrebi.

  6.dan BEOGRAD       Dolazak u Beograd u jutarnjim časovima.

  Prag „Zlatni grad” i „Grad stotinu tornjeva”, grad u kome ćete uživati dok šetate njegovim živopisnim uličicama, osetiti njegov gotički duh, prošetati pored Vltave i oduševiti se brojnim mogućnostima koje Vam pruža! Prag predstavlja unikatnu kolekciju istorijskih spomenika nastalih kroz njegovu dugu i slavnu prošlost. Zamkovi, crkve, palate, kule i mostovi Vas kao u bajci vraćaju u slavnu prošlost grada. Predah od razgledanja potražite u nekom od brojnih restorana ili tradicionalnih čeških pivnica u kojima je neizostavno probati neko od čuvenih čeških piva. Kroz istoriju Prag je doživeo i velike uspone i strašne padove, ali iz svega je izašao lepši i sa ponosom Vas poziva da doživite njegovu bajku.

  CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

  • Prevoz autobusom turističke klase (klima/video) na navedenoj relaciji,
  • Smeštaj u Pragu u hotelu 3*  u 1/2 i 1/3   sobama na bazi 3  noćenja  /doručak (švedski sto), u širem centru grada. Treći krevet je dodatni – najčešće manjih dimenzija (na upit).
  • Gradsku turističku taksu
  • Razgledanje Praga, u pratnji vodiča .
  • Usluge vodiča  – pratioca grupe na putovanju, troškove ogranizacije putovanja

  CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

  • Fakultativne troškove i ulaznice za muzeje, individualne troškove
  • Međunarodno putno zdravstveno osiguranje po uslovima osiguravajuće kuće

  POPUSTI I DOPLATE:

  Popust za dete do 12 godina u pratnji dve osobe 10 eur, a do 6 god. popust 40%.
  Doplata za 1/1 sobu 50€ (na upit)
  Organizovani transfer iz ZRENJANINA i ŠAPCA – doplata 20 € (minimum 4 putnika).

  USLOVI  I NAČIN PLAĆANJA:

  • 40 % prilikom rezervacije, ostatak isplaćeno najkasnije 10 dana pred putovanje
  • plaćanje je moguće platnim karticama VISA, DINA, MAESTRO, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS

   

  CENA  FAKULTATIVNIH IZLETA:

  • Celodnevni izlet za Drezden  30 €,
  • Izlet  za Karlove Vari 25 €
  • Vožnja brodom  u trajanju od 1 sata, karta za prevoz tramvajem ili metroom, vodič … 15 €
  • Deca do 12 godina imaju popust 50% na fakultativne izlete.

  Cene fakultative su na bazi minimuma od 30 prijavljenih putnika.

  Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od  troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti

  OPŠTE NAPOMENE:

  VIŠE INFORMACIJA ZA ULAZAK U ČEŠKU:

  https://www.mfa.gov.rs/gradjani/putovanje-u-inostranstvo/vize-i-informacije-o-drzavama/ceska-republika

  Putnici su dužni da prilikom rezervacije aranžmana dostave ispravan broj mobilnog telefona.

  • Turistička agencija određuje mesto polaska i povratka. Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta. U autobusu dete preko 2 godine mora imati svoje sedište (ne može sedeti u krilu).
  • Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta
  • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)

  Svaki komad prtljaga mora biti obeležen obeleživačima sa upisanim podacima putnika (ime i prezime, broj telefona)

  • Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
  • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za ..)
  • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
  • Rok za prijavu uglavnom zavisi od Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred
  • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
  • Vreme u programima putovanja dato je po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
  • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i ) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
  • Preporuka je, da se putnici sa novim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije
  • Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske unije (TAX FREE).

  Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove Putovanja

  OBAVEŠTENJE O NAČINU I MESTU PRIJEMA REKLAMACIJE:

  Putnik može da podnese zahtev za prijavu reklamacije na mestu koje je određeno za prijem reklamacija usmeno, telefonom, pisanim ili elektronskim putem, uz dostavu ugovora o prodatom aranžmanu. Agencija i prevoznik su dužni da potrošaču izdaju pismenu potvrdu ili elektronskim putem potvrde prijem reklamacije, a da najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem, odgovore potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Mesto određeno za prijem reklamacija je: OMNI S PLUS- TA OMNI S TRAVEL, Beograd, imail-adresa: info@omniturs.rs, tel: +381113348851. Osoba ovlašćena za prijem reklamacija u toku korišdenja smeštaja i prevoza, kao i nakon završetka usluge je: Kolaković Milanka.

  POTVRDA O GARANCIJI PUTOVANJA I POLISA OD ODGOVORNOSTI:

  Uz sve objavljeni program putovanja i prevoza važe OPŠTI USLOVI PUTOVANJA organizatora turističkog putovanja agencije OMNI S PLUS DOO – TA „OMNI S TRAVEL“ Beograd . T.A OMNI S PLUS Beograd kao organizator putovanja poseduje Licencu OTP br. 227/2021. kategorija A uz Garanciju putovanja u visini pokrića štete od 30.000,00 eura za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete, koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene opštim uslovima i programom putovanja, uz obezbeđenu garanciju br. polise IM-0012497 od 10.10.2022. godine ugovorenu sa AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE GLOBOS OSIGURANJE A.D.O BEOGRAD.

  Organizator putovanja je Turistička agencija Montesol Travel

  Cenovnik broj 1 15.11.2022

  0

  Povratak na vrh