• Evropski Gradovi
  • NOVA GODINA
  • DALEKE DESTINACIJE
  • Evropski Gradovi
  • Terme Zreče

    Terme Krka obuhvataju više destinacija, to su Dolenjeske Toplice, Šmarješke Toplice i Grad Otočec, koji se nalaze u jugoistočnoj Sloveniji u blizini Novog Mesta. A na moru im pripada Talasso Strunjan u blizini Portoroža. Jedan od najvećih wellness brendova u Sloveniji predstavljaju Terme Krka