• Evropski Gradovi
 • NOVA GODINA
 • DALEKE DESTINACIJE
 • Evropski Gradovi
 • Manastir Tumane

  Na oko 9 kilometra od Golupca, u podnožiju golubackih planinina nadomak Dunava, nalazi se manastir Tumane.
  Manastir je smešten u lepom predelu, okružen bujnom šumom, a ispod njega protice Tumanska reka sto samoj svetinji daje posebnu lepotu.

  Cena:
  /
  Usluga:
  Izlet
  Prevoz:
  Autobus
  • Cenovnik

  • Termini putovanjaCena aranžmana po osobi

    

  • Program putovanja

  • Manastir Tumane – Srebrno jezero – Manastir Nimnik

   Polazak autobusom u 5:30 časova sa lokomotive kod Železničke stanice. Vožnja (u trajanju od 3 h) do manastira Tumane jednog od najlepših manastira u istočnoj Srbiji osnovan u 14. veku kao zadužbina srpskog heroja Miloša Obilića sa bogatom istorijom i ambijentom. Za ime manastira vezano je nekoliko predanja za Miloša Obilića, proslavljenog kosovskog junaka. Miloš je rođen u obližnjem selu Kobilje. Prilikom odlaska u lov, nehotice je ranio isposnika Zosima Sinajita, koji je prebivao u obližnjoj pećini. Kada ga je poneo vidaru na lečenje pustinjak mu reče Tu mani tj. nema leka – pusti da tu umrem. Da okaje greh Miloš podiže zadužbinu – manastir u koji položi Zosimove mošti. Dok je zidao manastir stiže knežev poziv da dođe u boj: “Tu mani, pa dođi na Kosovo”. Od dvostrukog tu mani manastir dobija ime Tuman. Nakon obilaska manastira nastavak putovanja do Srebrnog jezera i obilazak u trajanju od 2 sata. Sledi voznja do manastira Nimnik. Manastir Nimnik poznat i pod imenom Marijanski manastir je manastir Srpske pravoslavne crkve, pripada Eparhiji braničevskoj. Manastir sa crkvom posvećenoj Prenosu moštiju Svetog Nikolaja Mirlikijskog, predstavljaju kao celina nepokretno kulturno dobro kao spomenik kulture. Zadrzavnje u trajanju od 30 minuta. Povratak je predviđen oko 16h i dolazak u mesto polaska oko 19 h. (Kraj programa.)

  • O destinaciji

  • Na oko 9 kilometra od Golupca, u podnožiju golubackih planinina nadomak Dunava, nalazi se manastir Tumane.
   Manastir je smešten u lepom predelu, okružen bujnom šumom, a ispod njega protice Tumanska reka sto samoj svetinji daje posebnu lepotu.
   Prema predanju Manastir Tumane je podigao Miloš Obelić, koji je loveći po ovim krajevima slučajno je ustrelio Sv.Zosima.
   U znak svog pokajanja, sazidao je ovaj Manstir koji danas predstavlja duhovno središte Golupca.
   Pored prelepe prirode u okviru manastira nalazi se i mini žoloski vrt koji najmladjim posetiocima privlači najviše pažnje.
   Pravu svetinju predstavlja i pećinska crkva skrivena u brdu iznad manastira, a izvor manstira Tumane se oduvek smatrao lekovitim veruje se da pomaže u izlecenju teških bolesti.

  • Informacije i uslovi

  • CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

   • prevoz autobusom turističke klase (klima, audio/video oprema)
   • licencirani pratilac / vodič
   • organizacioni troškovi

   CENA ARANŽMANA  NE OBUHVATA:

   • individualni troškovi

   NAČIN PLAĆANJA:

   • 40 % akontacije, ostatak od najkasnije 10 dana do polaska
   • platnim karticama (VISA, DINA, MASTER, MAESTRO)
   • čekovima karticama

   AUTOBUSKI PREVOZ:

   Agencija pravi raspored sedenja uzimajući ravnopravno u obzir: starost putnika (stara lica ili porodice sa decom), posebne potrebe putnika, kao i vreme uplate aranžmana. Putnik će prihvatiti bilo koje sedište koje mu agencija dodeli.

   Proveriti 2 dana pre putovanja tačno mesto sastanka i vreme polaska.

   Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju…)

   Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

   Prema zakonu o turizmu, član 79, za jednodnevne izleti (putovanja kraća od 24h), nije obezbeđena zaštita u pogledu garancije putovanja

   Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove Putovanja

  • Fakultativni izleti

  • Napomene

  • OBAVEŠTENJE O NAČINU I MESTU PRIJEMA REKLAMACIJE:

   Putnik može da podnese zahtev za prijavu reklamacije na mestu koje je određeno za prijem reklamacija usmeno, telefonom, pisanim ili elektronskim putem, uz dostavu ugovora o prodatom aranžmanu. Agencija i prevoznik su dužni da potrošaču izdaju pismenu potvrdu ili elektronskim putem potvrde prijem reklamacije, a da najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem, odgovore potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Mesto određeno za prijem reklamacija je: OMNI S PLUS- TA OMNI S TRAVEL, Beograd, imejl-adresa: info@omniturs.rs, tel: +381113348851. Osoba ovlašćena za prijem reklamacija u toku korišdenja smeštaja i prevoza, kao i nakon završetka usluge: Kolaković Milanka.

   POTVRDA O GARANCIJI PUTOVANJA I POLISA OD ODGOVORNOSTI:

   Uz objavljeni program putovanja i prevoza važe OPŠTI USLOVI PUTOVANJA organizatora turističkog putovanja agencije OMNI S PLUS DOO – TA „OMNI S TRAVEL“ Beograd  T.A OMNI S PLUS Beograd kao organizator putovanja poseduje Licencu OTP br. 227/2021. kategorija A uz Garanciju putovanja u visini pokrića štete od 30.000,00 eura za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete, koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene opštim uslovima i programom putovanja, uz obezbeđenu garanciju br. polise IM-0012497 od 10.10.2022. godine ugovorenu sa AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE GLOBOS OSIGURANJE A.D.O BEOGRAD.

   Broj putnika za realizaciju  je   45 . U slučaju manjeg broja putnika agencija zadržavo pravo otkaza aranžmana,najaksnije 1 dan pred polazak.

   Cenovnik    br. 1  27.10.2022.

  Termini putovanjaCena aranžmana po osobi

   

  Manastir Tumane – Srebrno jezero – Manastir Nimnik

  Polazak autobusom u 5:30 časova sa lokomotive kod Železničke stanice. Vožnja (u trajanju od 3 h) do manastira Tumane jednog od najlepših manastira u istočnoj Srbiji osnovan u 14. veku kao zadužbina srpskog heroja Miloša Obilića sa bogatom istorijom i ambijentom. Za ime manastira vezano je nekoliko predanja za Miloša Obilića, proslavljenog kosovskog junaka. Miloš je rođen u obližnjem selu Kobilje. Prilikom odlaska u lov, nehotice je ranio isposnika Zosima Sinajita, koji je prebivao u obližnjoj pećini. Kada ga je poneo vidaru na lečenje pustinjak mu reče Tu mani tj. nema leka – pusti da tu umrem. Da okaje greh Miloš podiže zadužbinu – manastir u koji položi Zosimove mošti. Dok je zidao manastir stiže knežev poziv da dođe u boj: “Tu mani, pa dođi na Kosovo”. Od dvostrukog tu mani manastir dobija ime Tuman. Nakon obilaska manastira nastavak putovanja do Srebrnog jezera i obilazak u trajanju od 2 sata. Sledi voznja do manastira Nimnik. Manastir Nimnik poznat i pod imenom Marijanski manastir je manastir Srpske pravoslavne crkve, pripada Eparhiji braničevskoj. Manastir sa crkvom posvećenoj Prenosu moštiju Svetog Nikolaja Mirlikijskog, predstavljaju kao celina nepokretno kulturno dobro kao spomenik kulture. Zadrzavnje u trajanju od 30 minuta. Povratak je predviđen oko 16h i dolazak u mesto polaska oko 19 h. (Kraj programa.)

  Na oko 9 kilometra od Golupca, u podnožiju golubackih planinina nadomak Dunava, nalazi se manastir Tumane.
  Manastir je smešten u lepom predelu, okružen bujnom šumom, a ispod njega protice Tumanska reka sto samoj svetinji daje posebnu lepotu.
  Prema predanju Manastir Tumane je podigao Miloš Obelić, koji je loveći po ovim krajevima slučajno je ustrelio Sv.Zosima.
  U znak svog pokajanja, sazidao je ovaj Manstir koji danas predstavlja duhovno središte Golupca.
  Pored prelepe prirode u okviru manastira nalazi se i mini žoloski vrt koji najmladjim posetiocima privlači najviše pažnje.
  Pravu svetinju predstavlja i pećinska crkva skrivena u brdu iznad manastira, a izvor manstira Tumane se oduvek smatrao lekovitim veruje se da pomaže u izlecenju teških bolesti.

  CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

  • prevoz autobusom turističke klase (klima, audio/video oprema)
  • licencirani pratilac / vodič
  • organizacioni troškovi

  CENA ARANŽMANA  NE OBUHVATA:

  • individualni troškovi

  NAČIN PLAĆANJA:

  • 40 % akontacije, ostatak od najkasnije 10 dana do polaska
  • platnim karticama (VISA, DINA, MASTER, MAESTRO)
  • čekovima karticama

  AUTOBUSKI PREVOZ:

  Agencija pravi raspored sedenja uzimajući ravnopravno u obzir: starost putnika (stara lica ili porodice sa decom), posebne potrebe putnika, kao i vreme uplate aranžmana. Putnik će prihvatiti bilo koje sedište koje mu agencija dodeli.

  Proveriti 2 dana pre putovanja tačno mesto sastanka i vreme polaska.

  Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju…)

  Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

  Prema zakonu o turizmu, član 79, za jednodnevne izleti (putovanja kraća od 24h), nije obezbeđena zaštita u pogledu garancije putovanja

  Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove Putovanja

  OBAVEŠTENJE O NAČINU I MESTU PRIJEMA REKLAMACIJE:

  Putnik može da podnese zahtev za prijavu reklamacije na mestu koje je određeno za prijem reklamacija usmeno, telefonom, pisanim ili elektronskim putem, uz dostavu ugovora o prodatom aranžmanu. Agencija i prevoznik su dužni da potrošaču izdaju pismenu potvrdu ili elektronskim putem potvrde prijem reklamacije, a da najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem, odgovore potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Mesto određeno za prijem reklamacija je: OMNI S PLUS- TA OMNI S TRAVEL, Beograd, imejl-adresa: info@omniturs.rs, tel: +381113348851. Osoba ovlašćena za prijem reklamacija u toku korišdenja smeštaja i prevoza, kao i nakon završetka usluge: Kolaković Milanka.

  POTVRDA O GARANCIJI PUTOVANJA I POLISA OD ODGOVORNOSTI:

  Uz objavljeni program putovanja i prevoza važe OPŠTI USLOVI PUTOVANJA organizatora turističkog putovanja agencije OMNI S PLUS DOO – TA „OMNI S TRAVEL“ Beograd  T.A OMNI S PLUS Beograd kao organizator putovanja poseduje Licencu OTP br. 227/2021. kategorija A uz Garanciju putovanja u visini pokrića štete od 30.000,00 eura za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete, koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene opštim uslovima i programom putovanja, uz obezbeđenu garanciju br. polise IM-0012497 od 10.10.2022. godine ugovorenu sa AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE GLOBOS OSIGURANJE A.D.O BEOGRAD.

  Broj putnika za realizaciju  je   45 . U slučaju manjeg broja putnika agencija zadržavo pravo otkaza aranžmana,najaksnije 1 dan pred polazak.

  Cenovnik    br. 1  27.10.2022.