• Evropski Gradovi
 • NOVA GODINA
 • DALEKE DESTINACIJE
 • Evropski Gradovi
 • Evija je drugo po veličini ostrvo u Grčkoj. Do ovog tzv. kontinentalnog ostrva može se doći kopnom. Sever Evije pokriven je gustom zelenom šumom, dok jug krase planinska seoca i ribarska naselja kraj mora. Evijski zaliv pruža prelep pogled na Egejsko more, a neverovatne plaže i bistra voda, naizgled divlja i nepregledna priroda ostaviće vas bez daha. Ljubitelji istorije mogu obići i ruševine grada Eretrije, udaljenog 20 km od Halkide, glavnog grada Evije.

  • O destinaciji

  • Evija je drugo po veličini ostrvo u Grčkoj. Do ovog tzv. kontinentalnog ostrva može se doći kopnom. Sever Evije pokriven je gustom zelenom šumom, dok jug krase planinska seoca i ribarska naselja kraj mora. Evijski zaliv pruža prelep pogled na Egejsko more, a neverovatne plaže i bistra voda, naizgled divlja i nepregledna priroda ostaviće vas bez daha. Ljubitelji istorije mogu obići i ruševine grada Eretrije, 20 km udaljenog od Halkide, glavnog grada Evije.

  • Prevoz

  • CENA AUTOBUSKOG PREVOZA

   GRAD DESTINACIJA
   OLIMPSKA REGIJA, HALKIDIKI
   SOLUNSKA REGIJA
   EVIA – EDIPSOS
   NOVI SAD 80 90
   BEOGRAD, M.POŽ., KOLARI, V.PLANA, BATOČINA, JAGODINA, ĆUPRIJA, PARAĆIN, POJATE, ALEKSINAC 75 85
   NIŠ, LESKOVAC, VLADIČIN HAN, VRANJE 65 75

   Napomena za prevoz:
   Dete do 10 god placa 50% cene autobuskog prevoza
   Doplata za dodatno sedište je 40 €
   Doplata za birano sedište je 20 €

   DOPLATE ZA POLASKE IZ DRUGIH MESTA U EUR PO OSOBI:
   Subotica, Bačka Topola, Kula, Vrbas, Odžaci, Zrenjanin, S.Mitrovica, Ruma – 15Eur po osobi (povratna karta). Minimalan broj putnika za realizaciju transfer polazaka je 4 putnika.

   Trajekt  Glifa-Agiokampos-Glifa cena povratne karte iznosi 15€ po osobi (cena je podlozna promeni)

   Troškovi promene već potvrđenih rezervacija su 10 € po rezervaciji. Promena datuma putovanja, kao i promena vile, racuna se kao otkaz putovanja.

  • Program putovanja

  • PROGRAM PUTOVANJA – AUTOBUSKI PREVOZ:
   1 DAN Polazak putnika są dogovoreniog mesta (mesto i vreme polaska proveriti dva dana pre puta) Smeštaj u ugovorene smeštajne jedinice od 14.00 sati. NOĆENJE.
   2/6/7/10 DAN: Slobodni dani za individualne aktivnosti, odmor, obilaske i izlete. NOĆENJE/USLUGA PO PROGRAMU/
   7/8/11 DAN: Napuštanje smeštajnih jedinica do 09:00 h.
   NAPOMENA: Cena se odnosi na polaske iz Novog Sada, Beograda i stajališta duž autoputa do granice sa Republikom Makedonijom.

   PROGRAM PUTOVANJA – SOPSTVENI PREVOZ:
   1 DAN Dolazak na izabranu destinaciju u prepodnevnim satima. Smeštaj u ugovorene smeštajne jedinice od 14.00 sati. NOĆENJE.
   2-10 DAN: Slobodni dani za individualne aktivnosti, odmor, obilaske i izlete. NOĆENJE./USLUGA PO PROGRAMU/
   11 DAN: Napuštanje smeštajnih jedinica do 09:00 h.

  • Uslovi i informacije

  • CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
   USLUGU PREVOZA I SMESTAJA NA BAZI 10 NOCENJA
   Usluge predstavnika organizatora ili ino-partnera na destinaciji
   Troškove organizacije i vođenja aranžmana

   CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
   Trajekt  Glifa-Agiokampos-Glifa cena povratne karte iznosi 15€ po osobi (cena je podlozna promeni)

   Međunarodno putno osiguranje za ceo period boravka (izdaje se u agenciji) PREPORUKA AGENCIJE JE DA PUTNIK POSEDUJE OVU VRSTU OSIGURANJA
   Osiguranje od otkaza ili prekida turističkog aranžamana (po uslovima osiguravajuće kuće DDOR)
   Održavanje higijene smeštajnih jedinica tokom boravka kao i sredstva za higijenu
   Fakultativne izlete i ulaznice na destinaciji u organizaciji INO partnera

   Boravišna taksa u Grčkoj
   Poštovani putnici, obaveštavamo Vas o novim cenama boravišnih taksi u Grčkoj, koje stupaju na snagu 01/01/2024. godine:
   Boravišna taksa (po smeštajnoj jedinici i danu): privatan smeštaj i hoteli 1*, 2*- 1.50€, hoteli 3* – 3.00€, hoteli 4* – 7.00€, hoteli 5* – 10.00€.
   BORAVIŠNA TAKSA SE PLAĆA PO DOLASKU NA DESTINACIJU.

  • Napomene

  • Početak korišćenja smeštajnih jedinica od 14:00 sati (lokalno vreme) na dan dolaska a napuštanje poslednjeg dana boravka do 09:00 sati.
   Higijenu u apartmanima – studijima gosti sami održavaju.
   Eventualne neispravnosti i nedostatke u apartmanima prijaviti odmah predstavniku agencije (pozivom ili porukom, u slučaju korišćenja aplikacija proveriti da li su isporučene). Svaku pričinjenu štetu putnik je u obavezi da nadoknadi vlasniku objekta pre napuštanja smeštaja. Svako oštećenje, koje je postojalo u apartmanu prilikom ulaska, a nije
   prijavljeno predstavniku, tretiraće se kao šteta, koju su pričinili putnici koji trenutno borave unutra.
   Putnici su dužni da poštuju kućni red objekta u kom su smešteni, u suprotnom vlasnik objekta ima pravo da ih iz istog udalji, a agencija ne snosi nikakvu odgovornost, niti obavezu, niti je dužna da vrati pare putnicima.
   Agencija ne može garantovati brzinu interneta i nije odgovorna u slučaju slabog signala ili nestanka interneta usled tehničkih problema grčkih operatera.
   Organizator obezbeđuje prisustvo predstavnika, koji je na usluzi gostima u okviru realizacije programa. Komunikacija sa gostima se obavlja preko info tabli, istaknutim na ulazima u smeštajne objekte, na kojima je objavljeno i vreme redovnog dežurstva predstavnika u tom objektu. Za hitne slučajeve predstavnik je dostupan za asistenciju 24 sata.
   Organizator zadržava pravo da putem LAST MINUTE ponude proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni.
   Organizator prodaje turističko putovanje po prodajnoj ceni koja se iskazuje u jedinstvenom iznosu.
   Zaštita ličnih podataka je u skladu sa članom 16 OUP
   Svi putnici su obavezni da poštuju važeće zakonske i carinske propise za iznošenje dinara i deviza iz zemlje.
   Agencija pravi raspored sedenja uzimajući ravnopravno u obzir: starost putnika (stara lica ili porodice sa decom), posebne potrebe putnika, kao i vreme uplate aranžmana. Putnik će prihvatiti bilo koje sedište koje mu agencija dodeli.

   Proveriti 2 dana pre putovanja tačno mesto sastanka i vreme polaska. Postoji mogucnost skupljanja putnika duž auto-puta na usputnim predvidjenim stajalistima (bezinske pumpe, hoteli/moteli), ne postoji mogucnost ulaska u gradove.
   Po članu 31 Zakona o bezbednosti saobraćaja : „Dete do tri godine starosti prevozi se u bezbedonosnom
   sedištu,odnosno korpi,osim u vozilima za javni prevoz putnika”.
   Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu.
   Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju…)
   Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
   Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Za ulazak u zemlje Evropske Unije neophodno je da putna isparava važi minimum 3 meseca od završetka planiranog putovanja. Molimo
   putnike da vode računa o važnosti putnih isprava, naročito dečijih http://www.mfa.gov.rs/
   Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju
   Evropske unije.
   Organizator putovanja može zahtevati povećanje ugovorene cene samo ako je posle zaključenja ugovora došlo do promena u kursu razmene valuta ili do promene goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, vinjeta-putna taksa koje utiču na cenu putovanja.

   Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja

   Minimum za realizaciju putovanja po polasku: autobus-50 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.

  Evija je drugo po veličini ostrvo u Grčkoj. Do ovog tzv. kontinentalnog ostrva može se doći kopnom. Sever Evije pokriven je gustom zelenom šumom, dok jug krase planinska seoca i ribarska naselja kraj mora. Evijski zaliv pruža prelep pogled na Egejsko more, a neverovatne plaže i bistra voda, naizgled divlja i nepregledna priroda ostaviće vas bez daha. Ljubitelji istorije mogu obići i ruševine grada Eretrije, 20 km udaljenog od Halkide, glavnog grada Evije.

  CENA AUTOBUSKOG PREVOZA

  GRAD DESTINACIJA
  OLIMPSKA REGIJA, HALKIDIKI
  SOLUNSKA REGIJA
  EVIA – EDIPSOS
  NOVI SAD 80 90
  BEOGRAD, M.POŽ., KOLARI, V.PLANA, BATOČINA, JAGODINA, ĆUPRIJA, PARAĆIN, POJATE, ALEKSINAC 75 85
  NIŠ, LESKOVAC, VLADIČIN HAN, VRANJE 65 75

  Napomena za prevoz:
  Dete do 10 god placa 50% cene autobuskog prevoza
  Doplata za dodatno sedište je 40 €
  Doplata za birano sedište je 20 €

  DOPLATE ZA POLASKE IZ DRUGIH MESTA U EUR PO OSOBI:
  Subotica, Bačka Topola, Kula, Vrbas, Odžaci, Zrenjanin, S.Mitrovica, Ruma – 15Eur po osobi (povratna karta). Minimalan broj putnika za realizaciju transfer polazaka je 4 putnika.

  Trajekt  Glifa-Agiokampos-Glifa cena povratne karte iznosi 15€ po osobi (cena je podlozna promeni)

  Troškovi promene već potvrđenih rezervacija su 10 € po rezervaciji. Promena datuma putovanja, kao i promena vile, racuna se kao otkaz putovanja.

  PROGRAM PUTOVANJA – AUTOBUSKI PREVOZ:
  1 DAN Polazak putnika są dogovoreniog mesta (mesto i vreme polaska proveriti dva dana pre puta) Smeštaj u ugovorene smeštajne jedinice od 14.00 sati. NOĆENJE.
  2/6/7/10 DAN: Slobodni dani za individualne aktivnosti, odmor, obilaske i izlete. NOĆENJE/USLUGA PO PROGRAMU/
  7/8/11 DAN: Napuštanje smeštajnih jedinica do 09:00 h.
  NAPOMENA: Cena se odnosi na polaske iz Novog Sada, Beograda i stajališta duž autoputa do granice sa Republikom Makedonijom.

  PROGRAM PUTOVANJA – SOPSTVENI PREVOZ:
  1 DAN Dolazak na izabranu destinaciju u prepodnevnim satima. Smeštaj u ugovorene smeštajne jedinice od 14.00 sati. NOĆENJE.
  2-10 DAN: Slobodni dani za individualne aktivnosti, odmor, obilaske i izlete. NOĆENJE./USLUGA PO PROGRAMU/
  11 DAN: Napuštanje smeštajnih jedinica do 09:00 h.

  CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
  USLUGU PREVOZA I SMESTAJA NA BAZI 10 NOCENJA
  Usluge predstavnika organizatora ili ino-partnera na destinaciji
  Troškove organizacije i vođenja aranžmana

  CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
  Trajekt  Glifa-Agiokampos-Glifa cena povratne karte iznosi 15€ po osobi (cena je podlozna promeni)

  Međunarodno putno osiguranje za ceo period boravka (izdaje se u agenciji) PREPORUKA AGENCIJE JE DA PUTNIK POSEDUJE OVU VRSTU OSIGURANJA
  Osiguranje od otkaza ili prekida turističkog aranžamana (po uslovima osiguravajuće kuće DDOR)
  Održavanje higijene smeštajnih jedinica tokom boravka kao i sredstva za higijenu
  Fakultativne izlete i ulaznice na destinaciji u organizaciji INO partnera

  Boravišna taksa u Grčkoj
  Poštovani putnici, obaveštavamo Vas o novim cenama boravišnih taksi u Grčkoj, koje stupaju na snagu 01/01/2024. godine:
  Boravišna taksa (po smeštajnoj jedinici i danu): privatan smeštaj i hoteli 1*, 2*- 1.50€, hoteli 3* – 3.00€, hoteli 4* – 7.00€, hoteli 5* – 10.00€.
  BORAVIŠNA TAKSA SE PLAĆA PO DOLASKU NA DESTINACIJU.

  Početak korišćenja smeštajnih jedinica od 14:00 sati (lokalno vreme) na dan dolaska a napuštanje poslednjeg dana boravka do 09:00 sati.
  Higijenu u apartmanima – studijima gosti sami održavaju.
  Eventualne neispravnosti i nedostatke u apartmanima prijaviti odmah predstavniku agencije (pozivom ili porukom, u slučaju korišćenja aplikacija proveriti da li su isporučene). Svaku pričinjenu štetu putnik je u obavezi da nadoknadi vlasniku objekta pre napuštanja smeštaja. Svako oštećenje, koje je postojalo u apartmanu prilikom ulaska, a nije
  prijavljeno predstavniku, tretiraće se kao šteta, koju su pričinili putnici koji trenutno borave unutra.
  Putnici su dužni da poštuju kućni red objekta u kom su smešteni, u suprotnom vlasnik objekta ima pravo da ih iz istog udalji, a agencija ne snosi nikakvu odgovornost, niti obavezu, niti je dužna da vrati pare putnicima.
  Agencija ne može garantovati brzinu interneta i nije odgovorna u slučaju slabog signala ili nestanka interneta usled tehničkih problema grčkih operatera.
  Organizator obezbeđuje prisustvo predstavnika, koji je na usluzi gostima u okviru realizacije programa. Komunikacija sa gostima se obavlja preko info tabli, istaknutim na ulazima u smeštajne objekte, na kojima je objavljeno i vreme redovnog dežurstva predstavnika u tom objektu. Za hitne slučajeve predstavnik je dostupan za asistenciju 24 sata.
  Organizator zadržava pravo da putem LAST MINUTE ponude proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni.
  Organizator prodaje turističko putovanje po prodajnoj ceni koja se iskazuje u jedinstvenom iznosu.
  Zaštita ličnih podataka je u skladu sa članom 16 OUP
  Svi putnici su obavezni da poštuju važeće zakonske i carinske propise za iznošenje dinara i deviza iz zemlje.
  Agencija pravi raspored sedenja uzimajući ravnopravno u obzir: starost putnika (stara lica ili porodice sa decom), posebne potrebe putnika, kao i vreme uplate aranžmana. Putnik će prihvatiti bilo koje sedište koje mu agencija dodeli.

  Proveriti 2 dana pre putovanja tačno mesto sastanka i vreme polaska. Postoji mogucnost skupljanja putnika duž auto-puta na usputnim predvidjenim stajalistima (bezinske pumpe, hoteli/moteli), ne postoji mogucnost ulaska u gradove.
  Po članu 31 Zakona o bezbednosti saobraćaja : „Dete do tri godine starosti prevozi se u bezbedonosnom
  sedištu,odnosno korpi,osim u vozilima za javni prevoz putnika”.
  Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu.
  Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju…)
  Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
  Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Za ulazak u zemlje Evropske Unije neophodno je da putna isparava važi minimum 3 meseca od završetka planiranog putovanja. Molimo
  putnike da vode računa o važnosti putnih isprava, naročito dečijih http://www.mfa.gov.rs/
  Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju
  Evropske unije.
  Organizator putovanja može zahtevati povećanje ugovorene cene samo ako je posle zaključenja ugovora došlo do promena u kursu razmene valuta ili do promene goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, vinjeta-putna taksa koje utiču na cenu putovanja.

  Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja

  Minimum za realizaciju putovanja po polasku: autobus-50 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.

  Kliknite na fotografiju za uvećanje
  Prikaz na mapi

  APARTHOTEL LIDO

  Nalazi se na obali, u glavnoj pešačkoj zoni, od mora ga deli uski kolovoz.
  Luksuzno opremljen i prijatnog ambijenta, poseduje recepciju, bar i lift. Smeštaj raspolaže prostranim dvokrevetnim i trokrevetnim studijima opremljenih kuhinjom sa frižiderom i posuđem za predviđen broj osoba, kupatilom,TV, klima uređajem, terasaom, Wi-Fi.Promena posteljine I peškira na 5 dana.
  Parking: nema sopstveni parking, moguće parkiranje u blizini objekta
  Kućni ljubimci:Nije dozvoljeno uvođenje kućnih ljubimaca.

  EVIA je najveće ostrvo u Egejskom moru, a drugo po veličini ostrvo u Grčkoj. Glavni grad ostrva je Halkida smešten na zapadnom delu ostrva, bogato arheološkim nalazištima, manastirima, prelepim plažama. Edipsos je najpoznatija banja na ostrvu Evia, ujedno je i najstarija banja u Grčkoj. Poznata je po svojim termalnim izvorima, koji se ulivaju direktno u more sa temperaturom od 34 do 70 stepeni. Sam Edipsos je lepo razvijeno turističko mesto, koje nudi dobru ponudu smeštaja, kao i mnoštvo kafića, restorana, i ostalih turističkih sadržaja. Činjenica da grad živi i leti i zimi čini ga idelanim za posete tokom cele sezone.

  icons_recepcija_true
  icons_lift_true
  Restoran
  Cene su izražene u eurima po osobi na bazi paket aranžmana
  AUTOBUSKI PREVOZ + SMEŠTAJ(11 dana/10 noći)
  Termin putovanja25.05. 04.06.04.06. 14.06.14.06. 24.06.24.06. 04.07.04.07. 14.07.14.07. 24.07.24.07. 03.08.03.08. 13.08.13.08. 23.08.23.08. 02.09.02.09. 12.09.12.09. 22.09.
  APART HOTEL EYMORFIA - DELUXE NA PLAŽI
  Tip smeštajaBroj noćenja101010101010101010101010
  1/2 STUDIONajam/275295325350350380380380355300275
  1/3 STUDIONajam/260285305305305350350350320260245

  - Dete od 0-6 godine(u pratnji min 2 punoplatežne osobe) – BESPLATNO ( koristi zajednički ležaj)-plaća 50% autobusku kartu iz tabele
  - Dvoje dece od 2-12 godina (u pratnji min 2 punoplatežne osobe) plaćaju po 50% od cene iz tabele (koriste jedan ležaj)
  - Dete u sopstvenom ležaju (0-12godina) plaća punu cenu iz tabele
  - U smeštajnoj jedinici može da boravi max. 1 dete na zajedničkom ležaju
  - Trajekt Glifa-Agiokampos-Glifa- cena povratne karte iznosi 15€ po osobi (cena je podlozna promeni)

  Legenda: 1/2 STD – dvokrevetni studio; 1/3 STD – trokrevetni studio.
  Cene su izražene u eurima po osobi na bazi najma app/studia
  SMEŠTAJ(11 dana/10 noći)
  Termin putovanja25.05. 04.06.04.06. 14.06.14.06. 24.06.24.06. 04.07.04.07. 14.07.14.07. 24.07.24.07. 03.08.03.08. 13.08.13.08. 23.08.23.08. 02.09.02.09. 12.09.12.09. 22.09.
  APART HOTEL EYMORFIA - DELUXE NA PLAŽI
  Tip smeštajaBroj noćenja101010101010101010101010
  1/2 STUDIONajam/195215245270270300300300275220195
  1/3 STUDIONajam/180205225255255270270270240180165

  - Dete od 0-6 godine(u pratnji min 2 punoplatežne osobe) – BESPLATNO ( koristi zajednički ležaj)-plaća 50% autobusku kartu iz tabele
  - Dvoje dece od 2-12 godina (u pratnji min 2 punoplatežne osobe) plaćaju po 50% od cene iz tabele (koriste jedan ležaj)
  - Dete u sopstvenom ležaju (0-12godina) plaća punu cenu iz tabele
  - U smeštajnoj jedinici može da boravi max. 1 dete na zajedničkom ležaju
  - Trajekt Glifa-Agiokampos-Glifa- cena povratne karte iznosi 15€ po osobi (cena je podlozna promeni)

  Legenda: 1/2 STD – dvokrevetni studio; 1/3 STD – trokrevetni studio.

  Slični aranžmani

  Hotel-Mitho-Evija-Edipsos-Omniturs-03
  Već od

  370€

  maj — septembar

  Edipsos
  Hotel MITHO je smešten u lepom i mirnom kvartu Edipsosa, udaljenom od centra oko 5 minuta laganog hoda.
  Претходна
  Следећи