• Evropski Gradovi
 • NOVA GODINA
 • DALEKE DESTINACIJE
 • Evropski Gradovi
 • Istanbul

  Istanbul – najveći i najvažniji grad u Turskoj. Jedini je grad na svetu koji se prostire na dva kontinenta. U davna vremena poznat kao Konstantinopolj ili Konstantinov grad, kasnije Carigrad, a danas Istanbul, predstavlja najjače ekonomsko i kulturno sedište turske države, važan internacionalni i saobraćajni čvor, a ujedno i veoma zanimljiv turistički centar.

  Cena:
  169€
  Polasci:
  April
  Dana (noćenja):
  6 dana / 3 noćenja
  Prevoz:
  Autobusom
  Smeštaj:
  Noćenje sa doručkom
  • Cenovnik

  • TERMIN PUTOVANJAHOTELCENA PUTOVANJA
   27.04.-01.05.2023.METRO 3*169 eura
   13.04.-18.04.2023Hotel 3*169 eura
   (plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne Banke na dan uplate)

   OPIS I LOKACIJA HOTELA:

   Hotel Metro ***
   Balabanaga mah. Ahmet Suayip sok No. 17, 35570 Laleli-Istanbul
   Hotel se nalazi u blizini Bazara,Istanbulskog Univerziteta, pozicioniran u centru starog dela Istanbula na 10-tak  minuta hoda od Svete Sofije, Plave Dzamije, Topkapi palate. Hotel ima restoran na poslednjem spratu sa prelepim pogledom na Bosfor, lobby bar i bar. Svaka soba ima satelitsku TV, klimu, direktnu telefonsku liniju, frizider, radio, mini bar i kupatilo sa fenom za kosu.  www.otelmetro.com. Svi ostali hoteli su u oblasti Laleli I Aksaray.

   NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

   Zvanična potvrda hotela u kom  će biti obezbeđen smeštaj za grupu, na bazi navedene usluge, u skladu sa najavljenom kategorijom i lokacijom, dobija se najranije 5 dana pred polazak na putovanje.

   U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova.U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom kao klasičan krevet.

  • Program putovanja

  • PROGRAM PUTOVANJA – 6 dana / 3 noćenja    

   1.Dan

    Polazak iz Beograda Vožnja kroz Srbiju sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora i graničnih formalnosti. Noćna vožnja kroz Bugarsku i Tursku.

   2.Dan

   Dolazak u Istanbul u prepodnevnim časovima. Odlazak na panoramsko razgledanje grada iz autobusa (Obilazak Galata mosta, Taksima, Zlatnog roga, Silazak na Bosfor, Palata Dolma Bahče, povratak u istorijski deo Istanbula preko Galata mosta i pored egipatske pijace). Smeštaj u hotel. Slobodno vreme za shopping u trznom centru Morava i Kapali čaršiji (bazar sa preko 4000 radnji). Mogućnost večernjeg odlaska u autentični turski nargila bar na nargile i čajeve. Noćenje.

    3.Dan

   Doručak. Nakon doručka, mogućnost odlaska na fakultativno razgledanje Istanbula sa lokalnim vodičem na srpskom jeziku. Obilazak Plave Džamije (jedne od tri najveće i najlepše džamije u islamskom svetu), Svete Sofije ( nekada najveće pravoslavne crkve na svetu, pa džamije a sada muzeja stare skoro 1500 godina), Topkapi palate (velelepne sultanske palate gde je živela većina turskih Sultana sa riznicom dragulja, dijamanata, zlata i ostalih poklona koje je sultan dobijao od svojih vazala i podanika), Rimski Hipodrom (ogromnog platoa gde su se za vreme starog Rima održavale trke dvokolica). Odlazak na egipatski bazar i kupovina začina sa Istoka. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Mogućnost fakultativnog odlaska na tursko veče (nezaboravan show sa plesačicama, folklornim ansamblima, bacačima noževa i večerom sa dva pića po izboru). Noćenje.

   4. Dan – PRINČEVSKA OSTRVA (fakultativno)

   Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili mogućnost fakultativnog odlaska do Prinčevskih ostrva. Ostrva su dobila ime „Prinčevska“ jer su služila kao mesto izgnanstva kraljevskih porodica i drugih kraljevskih ličnosti. Kasnije, Prinčevska ostrva su služila kao letnjikovac i izletište za bogatije građane. Slobodno vreme za obilazak jednog od ostrva i uživanje. Povratak u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

   5.Dan

   Doručak.  Nakon doručka, mogućnost fakultativnog izleta: Krstarenje Bosforom (obilazak Istanbula sa vode gde ćete videti najraskošnije vile, dvorce i letnjikovce najbogatijih ljudi kako u Turskoj tako i u svetu) sa lokalnim vodičem na srpskom jeziku, obilazak Carigradske Patrijaršije i zidina, poseta Taksimu ( najveći trg u Istanbulu) i ulici Istiklal (shopping ulica). Fakultativna poseta Dolmabahče palate ili slobodno vreme. Povratak u centar Polazak  u večernjim časovima. Noćna vožnja preko Bugarske sa usputnim zadržavanjima radi obavljanja carinskih formalnosti.

    6. Dan

   Dolazak u Beograd. (Kraj usluga)

  • O destinaciji

  • Istanbul – najveći i najvažniji grad u Turskoj. Nalazi se na obalama Bosforskog moreuza i Mramornog mora, na raskrsnici puteva koji vode sa Balkanskog poluostrva u Malu Aziju i iz Sredozemnog u Crno more. Jedini je grad na svetu koji se prostire na dva kontinenta. U davna vremena poznat kao Konstantinopolj ili Konstantinov grad, kasnije Carigrad, a danas Istanbul, predstavlja najjače ekonomsko i kulturno sedište turske države, važan internacionalni i saobraćajni čvor, a ujedno i veoma zanimljiv turistički centar.

  • Informacije i uslovi

  • U CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO :

   • prevoz autobusima visoke turističke klase sa audio, video i klima opremom
   • smeštaj na bazi četiri noćenja sa doručkom u Istanbulu (doručak švedski sto) u hotelima 3* u 1/2 i 1/3 sobama
   • organizacija i vođstvo puta

   U CENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO:

   • ulaznice za posetu muzejima i ostale individualne troškove
   • fakultativni izleti
   • putno zdravstveno osiguranje

   USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
   Cene su izražene u eurima, a plaćanje je iskljucivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu  Narodne banke na dan plaćanja, u skladu sa sledecim uslovima:

   • Prilikom rezervacije, plaća se akontacija u iznosu od 40%, ostatak najkasnije 20 dana pre puta (gotovinski ili platnim karticama)
   • platnim karticama – VISA, VISA ELECTRON, MASTER, MAESTRO, DINA, u skladu sa naznačenim uslovima plaćanja.
  • Fakultativni izleti

  • Cene fakultativnih izleta:

   – krstarenje Bosforom sa posetom carigradskoj Patrijaršiji 25 eur,

   – razgledanje grada sa lokalnim vodičem  30  eur,

   – tursko veče 39 eur,

   – Dolmabahče palata sa ulaznicom i lokalnim vodičem 35 eur,

   – Celodnevni izlet u Bursu 40e/ deca 30 e
   – Prinčevska ostrva – 30€ / deca 20€

   NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:

   Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i realizacija zavisi od broja prijavljenih putnika. Minimum za realizaciju je 30 prijavljenih putnika, a moguće je realizovati izlete i uz manji broj prijavljenih putnika uz njihovu saglasnost za korekciju cene.

   Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina na lokalitetima, broja prijavljenih osoba, kao i drugih objektivnih okolnosti.

  • Napomene

  • VIŠE INFORMACIJA ZA ULAZAK U TURSKU: 

   NAPOMENE:

   • svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa
   •  Za ulazak u R. Tursku rok važenja putne isprave mora biti najmanje 6 meseci od dana ulaska u R. Tursku.
   • organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije
   • smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Turske.
   • u slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana.
   • TA Omni S travel ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju.
   • obaveza je putnika da za putovanje obezbedi ispravan putni dokument i da se pridržava carinskih i drugih propisa. Organizator ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize i nije odgovoran ukoliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika u drugu zemlju. Putnik sam snosi troškove svog povratka u Srbiji. U slučaju gubitka putnog dokumenta, putnik sam snosi troškove svog boravka u mestu konzularnog predstavništva kao i troškove puta priključenja grupi ili povratku u Srbiju.
   • putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
   • minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je 65. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska.
   • upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza –  “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
   • raspored sedenja u autobusu po redosledu prijave. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće.
   • ROK ZA PRIJAVU JE 20 DANA PRE POCETKA PUTOVANJA,  ODNOSNO DO POPUNE MESTA ZA DATI  ARANŽMAN

   Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove Putovanja

   OBAVEŠTENJE O NAČINU I MESTU PRIJEMA REKLAMACIJE:

   Putnik može da podnese zahtev za prijavu reklamacije na mestu koje je određeno za prijem reklamacija usmeno, telefonom, pisanim ili elektronskim putem, uz dostavu ugovora o prodatom aranžmanu. Agencija i prevoznik su dužni da potrošaču izdaju pismenu potvrdu ili elektronskim putem potvrde prijem reklamacije, a da najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem, odgovore potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Mesto određeno za prijem reklamacija je: OMNI S PLUS- TA OMNI S TRAVEL, Beograd, imail-adresa: info@omniturs.rs, tel: +381113348851. Osoba ovlašćena za prijem reklamacija u toku korišdenja smeštaja i prevoza, kao i nakon završetka usluge je: Kolaković Milanka.

   POTVRDA O GARANCIJI PUTOVANJA I POLISA OD ODGOVORNOSTI:

   Uz objavljeni program putovanja i prevoza važe OPŠTI USLOVI PUTOVANJA organizatora turističkog putovanja agencije OMNI S PLUS DOO – TA „OMNI S TRAVEL“ Beograd T.A OMNI S PLUS Beograd kao organizator putovanja poseduje  Licencu OTP br. 227/2021. kategorija A  uz Garanciju putovanja u visini pokrića štete od 30.000,00 eura za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete, koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene opštim uslovima i programom putovanja,   uz obezbeđenu garanciju br. polise IM-0012497 od 10.10.2022. godine ugovorenu sa AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE GLOBOS OSIGURANJE  A.D.O BEOGRAD.

  TERMIN PUTOVANJAHOTELCENA PUTOVANJA
  27.04.-01.05.2023.METRO 3*169 eura
  13.04.-18.04.2023Hotel 3*169 eura
  (plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne Banke na dan uplate)

  OPIS I LOKACIJA HOTELA:

  Hotel Metro ***
  Balabanaga mah. Ahmet Suayip sok No. 17, 35570 Laleli-Istanbul
  Hotel se nalazi u blizini Bazara,Istanbulskog Univerziteta, pozicioniran u centru starog dela Istanbula na 10-tak  minuta hoda od Svete Sofije, Plave Dzamije, Topkapi palate. Hotel ima restoran na poslednjem spratu sa prelepim pogledom na Bosfor, lobby bar i bar. Svaka soba ima satelitsku TV, klimu, direktnu telefonsku liniju, frizider, radio, mini bar i kupatilo sa fenom za kosu.  www.otelmetro.com. Svi ostali hoteli su u oblasti Laleli I Aksaray.

  NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

  Zvanična potvrda hotela u kom  će biti obezbeđen smeštaj za grupu, na bazi navedene usluge, u skladu sa najavljenom kategorijom i lokacijom, dobija se najranije 5 dana pred polazak na putovanje.

  U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova.U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom kao klasičan krevet.

  PROGRAM PUTOVANJA – 6 dana / 3 noćenja    

  1.Dan

   Polazak iz Beograda Vožnja kroz Srbiju sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora i graničnih formalnosti. Noćna vožnja kroz Bugarsku i Tursku.

  2.Dan

  Dolazak u Istanbul u prepodnevnim časovima. Odlazak na panoramsko razgledanje grada iz autobusa (Obilazak Galata mosta, Taksima, Zlatnog roga, Silazak na Bosfor, Palata Dolma Bahče, povratak u istorijski deo Istanbula preko Galata mosta i pored egipatske pijace). Smeštaj u hotel. Slobodno vreme za shopping u trznom centru Morava i Kapali čaršiji (bazar sa preko 4000 radnji). Mogućnost večernjeg odlaska u autentični turski nargila bar na nargile i čajeve. Noćenje.

   3.Dan

  Doručak. Nakon doručka, mogućnost odlaska na fakultativno razgledanje Istanbula sa lokalnim vodičem na srpskom jeziku. Obilazak Plave Džamije (jedne od tri najveće i najlepše džamije u islamskom svetu), Svete Sofije ( nekada najveće pravoslavne crkve na svetu, pa džamije a sada muzeja stare skoro 1500 godina), Topkapi palate (velelepne sultanske palate gde je živela većina turskih Sultana sa riznicom dragulja, dijamanata, zlata i ostalih poklona koje je sultan dobijao od svojih vazala i podanika), Rimski Hipodrom (ogromnog platoa gde su se za vreme starog Rima održavale trke dvokolica). Odlazak na egipatski bazar i kupovina začina sa Istoka. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Mogućnost fakultativnog odlaska na tursko veče (nezaboravan show sa plesačicama, folklornim ansamblima, bacačima noževa i večerom sa dva pića po izboru). Noćenje.

  4. Dan – PRINČEVSKA OSTRVA (fakultativno)

  Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili mogućnost fakultativnog odlaska do Prinčevskih ostrva. Ostrva su dobila ime „Prinčevska“ jer su služila kao mesto izgnanstva kraljevskih porodica i drugih kraljevskih ličnosti. Kasnije, Prinčevska ostrva su služila kao letnjikovac i izletište za bogatije građane. Slobodno vreme za obilazak jednog od ostrva i uživanje. Povratak u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

  5.Dan

  Doručak.  Nakon doručka, mogućnost fakultativnog izleta: Krstarenje Bosforom (obilazak Istanbula sa vode gde ćete videti najraskošnije vile, dvorce i letnjikovce najbogatijih ljudi kako u Turskoj tako i u svetu) sa lokalnim vodičem na srpskom jeziku, obilazak Carigradske Patrijaršije i zidina, poseta Taksimu ( najveći trg u Istanbulu) i ulici Istiklal (shopping ulica). Fakultativna poseta Dolmabahče palate ili slobodno vreme. Povratak u centar Polazak  u večernjim časovima. Noćna vožnja preko Bugarske sa usputnim zadržavanjima radi obavljanja carinskih formalnosti.

   6. Dan

  Dolazak u Beograd. (Kraj usluga)

  Istanbul – najveći i najvažniji grad u Turskoj. Nalazi se na obalama Bosforskog moreuza i Mramornog mora, na raskrsnici puteva koji vode sa Balkanskog poluostrva u Malu Aziju i iz Sredozemnog u Crno more. Jedini je grad na svetu koji se prostire na dva kontinenta. U davna vremena poznat kao Konstantinopolj ili Konstantinov grad, kasnije Carigrad, a danas Istanbul, predstavlja najjače ekonomsko i kulturno sedište turske države, važan internacionalni i saobraćajni čvor, a ujedno i veoma zanimljiv turistički centar.

  U CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO :

  • prevoz autobusima visoke turističke klase sa audio, video i klima opremom
  • smeštaj na bazi četiri noćenja sa doručkom u Istanbulu (doručak švedski sto) u hotelima 3* u 1/2 i 1/3 sobama
  • organizacija i vođstvo puta

  U CENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO:

  • ulaznice za posetu muzejima i ostale individualne troškove
  • fakultativni izleti
  • putno zdravstveno osiguranje

  USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
  Cene su izražene u eurima, a plaćanje je iskljucivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu  Narodne banke na dan plaćanja, u skladu sa sledecim uslovima:

  • Prilikom rezervacije, plaća se akontacija u iznosu od 40%, ostatak najkasnije 20 dana pre puta (gotovinski ili platnim karticama)
  • platnim karticama – VISA, VISA ELECTRON, MASTER, MAESTRO, DINA, u skladu sa naznačenim uslovima plaćanja.

  Cene fakultativnih izleta:

  – krstarenje Bosforom sa posetom carigradskoj Patrijaršiji 25 eur,

  – razgledanje grada sa lokalnim vodičem  30  eur,

  – tursko veče 39 eur,

  – Dolmabahče palata sa ulaznicom i lokalnim vodičem 35 eur,

  – Celodnevni izlet u Bursu 40e/ deca 30 e
  – Prinčevska ostrva – 30€ / deca 20€

  NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:

  Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i realizacija zavisi od broja prijavljenih putnika. Minimum za realizaciju je 30 prijavljenih putnika, a moguće je realizovati izlete i uz manji broj prijavljenih putnika uz njihovu saglasnost za korekciju cene.

  Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina na lokalitetima, broja prijavljenih osoba, kao i drugih objektivnih okolnosti.

  VIŠE INFORMACIJA ZA ULAZAK U TURSKU: 

  NAPOMENE:

  • svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa
  •  Za ulazak u R. Tursku rok važenja putne isprave mora biti najmanje 6 meseci od dana ulaska u R. Tursku.
  • organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije
  • smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Turske.
  • u slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana.
  • TA Omni S travel ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju.
  • obaveza je putnika da za putovanje obezbedi ispravan putni dokument i da se pridržava carinskih i drugih propisa. Organizator ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize i nije odgovoran ukoliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika u drugu zemlju. Putnik sam snosi troškove svog povratka u Srbiji. U slučaju gubitka putnog dokumenta, putnik sam snosi troškove svog boravka u mestu konzularnog predstavništva kao i troškove puta priključenja grupi ili povratku u Srbiju.
  • putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
  • minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je 65. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska.
  • upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza –  “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
  • raspored sedenja u autobusu po redosledu prijave. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće.
  • ROK ZA PRIJAVU JE 20 DANA PRE POCETKA PUTOVANJA,  ODNOSNO DO POPUNE MESTA ZA DATI  ARANŽMAN

  Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove Putovanja

  OBAVEŠTENJE O NAČINU I MESTU PRIJEMA REKLAMACIJE:

  Putnik može da podnese zahtev za prijavu reklamacije na mestu koje je određeno za prijem reklamacija usmeno, telefonom, pisanim ili elektronskim putem, uz dostavu ugovora o prodatom aranžmanu. Agencija i prevoznik su dužni da potrošaču izdaju pismenu potvrdu ili elektronskim putem potvrde prijem reklamacije, a da najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem, odgovore potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Mesto određeno za prijem reklamacija je: OMNI S PLUS- TA OMNI S TRAVEL, Beograd, imail-adresa: info@omniturs.rs, tel: +381113348851. Osoba ovlašćena za prijem reklamacija u toku korišdenja smeštaja i prevoza, kao i nakon završetka usluge je: Kolaković Milanka.

  POTVRDA O GARANCIJI PUTOVANJA I POLISA OD ODGOVORNOSTI:

  Uz objavljeni program putovanja i prevoza važe OPŠTI USLOVI PUTOVANJA organizatora turističkog putovanja agencije OMNI S PLUS DOO – TA „OMNI S TRAVEL“ Beograd T.A OMNI S PLUS Beograd kao organizator putovanja poseduje  Licencu OTP br. 227/2021. kategorija A  uz Garanciju putovanja u visini pokrića štete od 30.000,00 eura za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete, koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene opštim uslovima i programom putovanja,   uz obezbeđenu garanciju br. polise IM-0012497 od 10.10.2022. godine ugovorenu sa AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE GLOBOS OSIGURANJE  A.D.O BEOGRAD.