Venecija






Venecija


  • Program:
  • Polasci:

  • Usluga:
  • Hoteli:
  • Prevoz:
  • Venecija
  • 21.06. / 26.07 / 23.08. / 13.09. / 11.10. / 08.11. / 06.12.
  • Noćenje sa doručkom
  • 3*
  • Autobus
od 89 €

4 dana / 2 noćenja


Termin putovanja Hotel Cene aranžmana,  po osobi
21.06.2017. - 26.06.2017.
Hotel 3*
(okolina) Venecije
99 €
26.07.2017. – 31.07.2017.
23.08.2017. – 28.08.2017.
13.09.2017. – 18.09.2017.
11.10.2017. – 15.10.2017.
Hotel 3*
Lido di Jesolo
89 €
08.11.2017. – 13.11.2017.
06.12.2017. – 11.12.2017.
Postavite pitanje









Cena aranžmana uključuje:
Prevoz turističkim autobusom na relaciji prema programu, 2 noćenja sa doručkom u dvokrevetnim i dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem u hotelu 3* u Lidu di Jesolu, obilaske prema programu putovanja, usluge vodiča-pratioca za vreme trajanja aranžmana, troškove organizacije putovanja.

Cena aranžmana ne uključuje: Medjunarodno zdravstveno osiguranje,  fakultativne izlete, potrebne ulaznice za kulturno istorijske spomenike, individualne troškove i ostale nepomenute troškove.

DOPLATA ZA 1/1 SOBU: 35 €.  Deca ne ostvaruju popust na ovom aražmanu.

Uslovi i način plaćanja:
Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti  na dan uplate po prodajnom kursu  Addiko banke. .
- gotovinski - uplata avansa od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, ostatak najkasnije 10 dana pre polaska na put
- čekovima građana – uplata avansa od najmanje 30 % od ukupne cene aranžmana, a ostatak od 70 % u jednakim mesečnim ratama putem čekovabez kamate, najkasnije do 15. Decembra 2017.
- platnim karticama (Visa, Dina card, Master card i Maestro) do 6 meseci bez kamate
- uplatom preko računa  
- kreditnom karticom Banka Intesa (Master Card) - 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% do 6 jednakih mesečnih rata BEZ KAMATE – ovaj način plaćanja važi samo za
korisnike kreditnih platnih kartica Banke Intesa (MasterCard) i direktne prijave i uplate u turističkoj agenciji Omniturs.

Opšte napomene: 
- Molimo putnike da obrate pažnju na cene i doplate, kao i na informacije šta je uključeno, a  šta nije uključeno u cenu.
- Opisi i fotografije hotela nalaze se na web sajtu www.omniturs.rs 
- Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. 
Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.

- Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto sastanka putnika, kao i vreme polaska autobusa.
- Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)

- Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
- Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
- Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika, obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
- Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 nedelja pre datuma početka realizacije putovanja. 
- Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.
- Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 40 putnika). Raspored mesta u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja.
- Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
- Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
- Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i
dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.
- Naša preporuka je da povedete računa na Vašem putovanju o ličnim dokumentima i novcu. 
- Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja koji su sastavni deo programa putovanja.
U slučaju promena na monetarnom tržistu, trzistu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre pocetka putovanja.
Cena aranžmana je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa, u suprotnom garantovan je iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni. 

Organizator putovanja Omniturs ima garancije putovanja na osnovu Ugovora o garanciji putovanja br. 0120/2017. u primeni od 25.01.2017. u skladu sa Zakonom o turizmu. Ugovor je zakljucen sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU ˮYUTAˮ, Beograd, ul. Kondina br.14. koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU ˮYUTAˮ, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br.14 ili na e-mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300055326, od 25.01.2017. godine, Akcionarskog društva za osiguranje ˮDDOR Novi Sadˮ.Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja.

Ovaj program je radjen na bazi minimum 40 prijavljenih putnika. 

Organizator putovanja je T.A.Omniturs, licenca OTP 235/2010. Uz ovaj program važe Opsti uslovi putovanja T.A.Omniturs  usaglašeni sa standardima YUTA-e.
Program putovanja sa cenovnikom br. 1 od 30.05.2017.

Program putovanja

1. dan (sreda): Beograd – Trst.
Sastanak grupe u 21.30h. na parkingu na Novom Beogradu, kod buvljaka, u bloku 42, ugao ulica Jurija Gagarina i Antifašističke borbe. Polazak autobusa u 22.00h.Vožnja autobusa preko Hrvatske i Slovenije sa kraćim zadržavanjima radi odmora. Noćna vožnja.                                                                                                                                                          
2. dan (četvrtak): Trst – Venecija (okolina) / Lido di Jesolo.
Po dolasku u Trst razgledanje grada, pešačka tura, Ponte Roso, San Antonio Nuovo, srpska crkva Sv. Spiridona, trg ujedinjenja Italije... Slobodno vreme za individualne aktivnosti. U dogovoreno vreme organizovani odlazak u Tržni centar Palmanova. U kasnim popodnevnim satima odlazak do hotela. Smeštaj. Noćenje. 

3. dan (petak): Venecija (okolina) / Lido Di Jesolo – Padova – Verona – Venecija (okolina) / Lido di Jesolo.
Doručak u hotelu. Mogućnost organizovanja fakultativnog obilaska Padove, grada u kome su svoj pečat ostavili umetnici poput Djota i Donatela. Nakon obilaska Padove, odlazak do Verone, grada Romea i Julije. Po dolasku obilazak grada, amfiteatar ARENA, Trg Bra, Julijina kuća... Nakon obilaska slobodno vreme. U kasnim popodnevnim satima, povratak u hotel. Noćenje.  

4. dan (subota): Venecija (okolina) / LIdo di Jesolo - Venecija - Beograd.
Doručak u hotelu. Napuštanje hotela. Slobodno vreme za individulane aktivnosti ili fakultativan izlet za Veneciju: odlazak u luku Punta Sabione i vožnja brodom do venecijanskog pristaništa. Venecija, srednjovekovna Mletačka Republika, izgradjena je na 120 ostrva, ima 177 kanala i oko 400 mostova.Obilazak grada: Most Uzdaha, Duždeva palata (nije predvidjen grupni ulazak), stubovi-zaštitnici grada, crkva Santa Marija della Salute, Trg Svetog Marka, crkva Svetog Marka, toranj Kampanile, most Rialto... Nakon obilaska slobodno vreme. U poslepodnevnim časovima povratak brodom u luku Punta Sabioni, povratak u Lido di Jesolo i polazak ka Beogradu. Noćna vožnja kroz Sloveniju i Hrvatsku.                                                                                                                                            
5. dan (nedelja) Beograd. Dolazak u Beograd na mesto polaska u ranim jutranjim satima. Kraj programa.

Fakultativni izleti:

Cene fakultativnih izleta po osobi:

(podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 30 putnika): Venecija  - 20 €, Padova i Verona - 25 €.

Napomena - Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, ino-partnera organizatora putovanja. Svu odgovornost prilikom izvođenja fakultativnih izleta snosi ino-partner.

Opisi hotela:
Ime hotela će se znati 7 dana pre polaska na put. Putnici će biti smešteni u hotelima 3* u mestima kao što su Trevizo, Oderzo, Noventa di Piave ili nekom drugom u neposrednoj blizini luke Punta Sabiona ili u Lidu di Jesolu . Svi hoteli imaju restoran, bar, i internet u lobiju hotela. Svaka soba poseduje kupatilo (TUŠ/WC) i  TV. Usluga; Noćenje sa doručkom – kontinentalni švedski sto.