Rim
Rim


  • Program:
  • Polazak:

  • Usluga:
  • Hotel:
  • Prevoz:
  • Rim
  • 27.06 / 18.07 / 15.08 / 12.09 / 03.10 / 07.11
  • Noćenje sa doručkom
  • 3*
  • Autobus
Cena: 165 €

6 dana / 3 noćenja


Termin putovanja Hotel Cene aranžmana,  po osobi
27.06.2017. - 02.07.2017.
Hotel 3* centar grada
189 €
18.07.2017. – 23.07.2017.
175 €
15.08.2017. – 20.08.2017.
12.09.2017. – 17.09.2017.
199 €
03.10.2017. – 08.10.2017.
07.11.2017. – 12.11.2017.
165 €
Postavite pitanje

Aranžman obuhvata:
Prevoz turističkim autobusom na relaciji prema programu, tri noćenja sa doručkom u dvokrevetnim i dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem u hotelu 3* u centru Rima, obilaske prema programu putovanja, usluge vodiča-pratioca za vreme trajanja aranžmana, troškove organizacije putovanja.

Aranžman ne obuhvata:
Medjunarodno zdravstveno osiguranje,  fakultativne izlete, potrebne ulaznice za kulturno istorijske spomenike, individualne troškove i ostale nepomenute troškove

Doplata za 1/1 sobu:  80 €. Deca ne ostvaruju popust na ovom aražmanu.

Način plaćanja aranžmana:

Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti  na dan uplate po prodajnom kursu  Addiko banke.
- gotovinski - uplata avansa od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, ostatak najkasnije 10 dana pre polaska na put
- čekovima građana – uplata avansa od najmanje 30 % od ukupne cene aranžmana, a ostatak od 70 % u jednakim mesečnim ratama putem čekovabez kamate, najkasnije do 15. Decembra 2017.
- platnim karticama (Visa, Dina card, Master card i Maestro) do 6 meseci bez kamate
- uplatom preko računa  
- kreditnom karticom Banka Intesa (Master Card) - 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% do 3 jednakih mesečnih rata BEZ KAMATE – ovaj način plaćanja važi samo za
korisnike kreditnih platnih kartica Banke Intesa (MasterCard) i direktne prijave i uplate u turističkoj agenciji Omniturs.

Opšte napomene:
- Molimo putnike da obrate pažnju na cene i doplate, kao i na informacije šta je uključeno, a  šta nije uključeno u cenu.
- Opisi i fotografije hotela nalaze se na web sajtu www.omniturs.rs 
- Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. 
Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
- Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto sastanka putnika, kao i vreme polaska autobusa.
- Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
- Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
- Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
- Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika, obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
- Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 nedelja pre datuma početka realizacije putovanja. 
- Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.
- Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 40 putnika). Raspored mesta u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja.
- Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
- Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
- Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i
dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.
- Naša preporuka je da povedete računa na Vašem putovanju o ličnim dokumentima i novcu. 
- Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja koji su sastavni deo programa putovanja.
U slučaju promena na monetarnom tržistu, trzistu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre pocetka putovanja.
Cena aranžmana je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa, u suprotnom garantovan je iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni. 

Organizator putovanja Omniturs ima garancije putovanja na osnovu Ugovora o garanciji putovanja br. 0120/2017. u primeni od 25.01.2017. u skladu sa Zakonom o turizmu. Ugovor je zakljucen sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU ˮYUTAˮ, Beograd, ul. Kondina br.14. koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU ˮYUTAˮ, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br.14 ili na e-mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300055326, od 25.01.2017. godine, Akcionarskog društva za osiguranje ˮDDOR Novi Sadˮ.Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja.

Ovaj program je radjen na bazi minimum 40 prijavljenih putnika. 

Organizator putovanja je T.A.Omniturs, licenca OTP 235/2010. Uz ovaj program važe Opsti uslovi putovanja T.A.Omniturs  usaglašeni sa standardima YUTA-e.
Program putovanja sa cenovnikom br. 1 od 01.06.2017.

Program putovanja:

1.dan. putovanja (utorak) Beograd - Rim.
Sastanak grupe u 15.30h na parkingu na Novom Beogradu, kod buvljaka, u bloku 42, ugao ulica Jurija Gagarina i Antifašističke borbe. Polazak autobusa u 16.00h. Vožnja preko Hrvatske i Slovenije sa kraćim usputnim zadržavanjima radi obavljanja carinskih formalnosti i odmora. Noćna vožnja.   

2.dan (sreda) Rim.
Dolazak u Rim se očekuje u prepodnevnim satima. Panoramsko razgledanje grada autobusom; Termini, Crkva Santa Marija Madjore, Koloseum, Trg Venecija, Trg Republike, Via Veneto, Kampidoljo, Trg Barberini, Crkva Sv. Petra, Tvrdjava Sv. Andjela.... Smeštaj u hotel. Slobodno po podne za odmor i individulane aktivnosti ili mogućnost fakultativnog pešačkog razgledanje grada u trajanju od 2,5 sata u pratnji stručnog lokalnog vodiča na srskom jeziku: Trg Naroda, Španski trg, Fontana di Trevi, Trg Navona,....Individualni povratak u hotel. Noćenje.

3.dan (četvrtak) Rim.
Doručak u hotelu. Slobodan dan za idividualne aktivnosti ili fakultativni izlet do Tivolija -  drevnog grada u blizini Rima. Obilazak Vile d'Este, sa prelepim fontanama i vodoskocima. Noćenje.

4.dan (petak) Rim. Doručak u hotelu. Slobodan dan za idividualne aktivnosti ili fakultativno izlet za Napulj i Pompeju: Obilazak grada koji je vekovima bio pokriven pepelom nakon katasrofalne erupcije vulkana Vezuv.  Grad je u potpunosti očuvan i predstavlja  jedinstveni primerak tog vremena. Panoramski obilazak Napulja,  najvećeg grada južne Italije i sedišta regije Kampanije, srednjevekovni zamak Nuovo, Kraljevska palata, Pasaž Umberta, trgovačka ulica Toledo, turistička luka.... Povratak u Rim. Noćenje.

5.dan (subota) Rim - Beograd.
Doručak u hotelu. Napuštanje hotela i slobodan dan za individulane aktivnosti do polaska za Srbiju, koji je predvidjen za 20.00h. Mogućnost fakultativne posete Vatikanskim muzejima i čuvenoj Sikstinskoj kapeli: izgradnja danas najpoznatijeg svetskog muzeja, započeta je u vreme Pape Julija II u XVI veku. Najpoznatiji deo je svakako Sikstinska Kapela. Kapela je oslikana radovima Botičelija, Perudjina… Godine 1511. Mikelandjelo Buonaroti, oslikava tavanicu sa motivima iz Starog zaveta i iznad oltara fresku Strašni Sud. Iz Kapele put vodi u unutrašnjost najveće crkve na svetu, posvećene Sv. Petru, gde se nalaze njegovi posmrtni ostaci. Unutar crkve se nalazi i čuvena Pijeta, delo Mikelandjela. Poseta se završava na grandioznom trgu ispred crkve, koji je osmislio i svojim skulpturama ukrasio, kontroverzni Bernini… Polazak za Beograd. Noćna vožnja kroz Sloveniju i Hrvatsku.

6.dan (nedelja) Rim. Dolazak autobusa u Beograd se očekuje oko podneva. Kraj programa.

Smeštaj:

Ime hotela će se znati 7 dana pred put. Putnici će biti smešteni u jedan od dole navedenih koji se nalaze u centru grada.
HOTEL PRINCIPE DI PIEMONTE 3* www.hotelpiemonte.com Hotel se nalazi u blizini stanice Termini i na liniji gradskog prevoza, koji povezuje ovaj deo grada sa svim većim znamenitostima Rima. Hotel ima restoran i bar. Svaka soba ima tuš/WC, TV, telefon, mini bar , WI FI u holu hotela. Usluga: Noćenje sa doručkom (švedski sto-samoposluženje).
HOTEL PORTAMAGGIORE 3* www.hotelportamaggiore.it  Hotel se nalazi na oko 10 minuta hoda od stanice Termini i na liniji gradskog prevoza, koji povezuje ovaj deo grada sa svim većim znamenitostima Rima. Hotel ima restoran i bar. Svaka soba ima tuš/WC, TV, telefon, WI FI u holu hotela. Usluga: Noćenje sa doručkom (švedski sto-samoposluženje).
HOTEL FIAMMA 3* www.hotelfiamma.com Hotel se nalazi se u centru grada, u neposrednoj blizini stanice Termini i Trga Republike. Poseduje restoran i bar. Svaka soba ima tuš/WC, TV, telefon, klimatizaciju, fen mini bar i sef . Usluga: Noćenje sa doručkom (švedski sto-samoposluženje).
HOTEL SIRACUSA 3*. http://raelihotels.it/en/raeli-hotels Hotel se nalazi  pored stanice Termini, preko puta ulaza u istu. Stanica povezuje ovaj deo grada sa svim većim znamenitostima Rima. Hotel poseduje restoran i bar. Svaka soba ima tuš/WC, TV, telefon i klimatizaciju. Usluga: Noćenje sa doručkom (švedski sto-samoposluženje).
HOTEL LAZIO 3*. http://raelihotels.it/en/raeli-hotels Hotel se nalazi  u centru grada, u neposrednoj blizini stanice Termini i Trga Republike. Metro stanica povezuju ovaj deo grada sa svim većim znamenitostima Rima. Hotel ima 61 sobu, restoran i bar. Usluga: Noćenje sa doručkom (švedski sto-samoposluženje).
HOTEL FLORIDIA 3*. http://raelihotels.it/en/raeli-hotels Nalazi se u centru grada, na nekoliko minuta hoda od stanice Termini i Trga Republike. Metro omogucava odličnu povezanost sa skoro svim delovima grada. Hotel ima 43 sobe, restoran i bar. Svaka soba ima tuš/WC, TV, telefon, klimatizaciju, mini bar. Usluga: Noćenje sa doručkom (švedski sto-samoposluženje).

Fakultativni izleti:

 (podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 30 putnika): Pešačko razgledanje – 20 €, Tivoli – 25 € Pompeja i Napulj – 60 €, Vatikanski muzeji – 40 € (prijave i uplate za Vatikanske muzeje obavezne su prilikom rezervacije aranžmana).

Napomena - Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, ino-partnera organizatora putovanja. Svu odgovornost prilikom izvođenja fakultativnih izleta snosi ino-partner.