Prvi Maj - Crna Gora


Cetinje - Bečići - Podgorica - Ulcinj

Ostrog - manastir Morača - izlet u Skadar (Albanija)


 • Program:
 • Termin:
 • Usluga:
 • Hotel:
 • Prevoz:
 • Prvi Maj - Crna Gora
 • 28.4.-2.5. // 3.5.-7.5.
 • 5 dana/3 polupansiona
 • Hotel Bečići
 • Autobus
Cena: 119 €

po osobi


Cenovnik broj 1 od 27.03.2018.

Postavite pitanje

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
 • prevoz turističkim autobusom ili kombi busom (sa klima-uređajem i video-opremom)
 • turističko razgledanje manastira Ostrog, Cetinja, Kotora, Budve, Podgorice, Skadra i Ulcinja
 • smeštaj na bazi 3 polupansiona u hotelu BEČIĆI*** u Bečićima u 1/2 sobama
 • usluge vodiča pratioca na putu i troškove organizacije putovanja

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • ulaznice u Muzej Kralja Petra na Cetinju - 5 € po osobi
 • ulaznice u Njegošev muzej  (Biljarda) - 4 € po osobi
 • ulaznice u Etnografski muzej – 2 € po osobi
 • ulaznice u mauzolej na Lovćenu – 4 € po osobi
 • individualne troškove putnika
 • putno zdravstveno osiguranje

DOPLATE:

 • doplata za jednokrevetnu sobu je 30  € za 3 noćenja

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

 • plaćanje u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate po prodajnom kursu za devize Addiko Bank
 • prilikom prijave uplaćuje se 40% vrednosti aranžmana, ostatak najkasnije 10 dana pre putovanja
 • platnim karticama VISA, DINA, YUBA, MASTER, MAESTRO
 • agencija može odobriti i odloženo plaćanje aranžmana posle datuma početka aranžmana uz obavezu deponovanja čekova sa signiranim datumima dospeća i po posebnom dogovoru
 • cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa, u suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni

NAPOMENE:

 • Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa
 • Organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu u zavisnosti od objektivnih okolnosti).
 • Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije.
 • Svi putnici pre polaska na put moraju se upoznati sa propisanim pravilima ponašanja zemlje u koju putuju.
 • Raspored sedenja u autobusu određuje agencija u zavisnosti od redosleda prijave ili u odnosu na posebne zahteve putnika.
 • U slučaju promene na monetarnom tržištu, kao i promene u cenama prevoznika, i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana.
 • Putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 35 PUTNIKA U AUTOBUSU,
AGENCIJA ORGANIZATOR ZADRŽAVA PRAVO DA OTKAŽE PUTOVANJE

USLED NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA
ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA JE 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA

OBAVEŠTENJE O NAČINU I MESTU PRIJEMA REKLAMACIJE:
- putnik je dužan da agenciju za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući način, obavesti o nedostacima smeštajnih jedinica, najkasnije u roku do mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka.
Putnik može da izjavi reklamaciju na mestu koje je određeno za prijem reklamacija usmeno, telefonom, pisanim ili elektronskim putem, uz dostavu ugovora o prodatom aranžmanu. Agencija i prevoznik su dužni da potrošaču izdaju pismenu potvrdu ili elektronskim putem potvrde prijem reklamacije, a da najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovore potrošaču na izjavljenu reklamaciju.
Mesto određeno za prijem reklamacija je: OMNIPROMET - TA OMNITURS, Beograd, mail: info@omniturs.rs, tel: 011 33 48 851
Osoba ovlašćena za prijem reklamacija, u toku korišćenja smeštaja i prevoza, kao i nakon završetka usluge je: Kolaković Milanka.

POTVRDA O GARANCIJI PUTOVANJA I POLISA OD ODGOVORNOSTI:
Uz objavljeni program putovanja i prevoza važe OPŠTI USLOVI PUTOVANJA organizatora turističkog putovanja agencije OMNITURS 
i sastavni su deo objavljenog pisanog programa putovanja, usaglašeni sa YUTA standardima i elementima koje reguliše Zakon o turizmu. OMNITURS kao organizator putovanja poseduje Licencu OTP br. 235/2010. od 11.02.2010., uz Garanciju putovanja u visini pokrića štete od 300.000€ za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete, koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene opštim uslovima i programom putovanja, po Ugovoru o garanciji putovanja br. 0120/2018 od 10.01.2018. koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU“YUTA“, prijavom na telefon 011/322-86-86, dopisom na adresu ul. Kondina 14 ili prijavom na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, uz obezbeđenu Polisu br. 300060581 od 25.01.2018. godine ugovorenu sa Akcionarskim društvom za osiguranje „DDOR Novi Sad“ - Novi Sad.

 

 1.dan
subota - 28.04.2018.
(četvrtak - 03.05.2018.)
BEOGRAD – ZLATIBOR – GOSTUN (granica)
Polazak iz Beograda (sa dogovorenog mesta) u 22,00 h. Noćna vožnja Ibarskom magistralom sa kraćim pauzama za odmor preko Ljiga, Gornjeg Milanovca, Čačka, Užica, Zlatibora, Nove Varoši do graničnog prelaza Gostun.

2. dan
nedelja - 29.04.2018.
(petak - 04.05.2018.)
PODGORICA – manastir OSTROG - BEČIĆI
Noćna vožnja kroz Crnu Goru prema Podgorici i preko Danilovgrada stižemo u jutarnjim časovima u manastir Ostrog. Dolazak do parkinga kod Donjeg manastira, a onda uspon ka Gornjem manastiru. Poseta manastiru i poklonjenje moštima Vasilija Ostroškog. Slobodno vreme za individualno razgledanje manastira i kupovinu suvenira. U dogovoreno vreme polazak iz manastira. Nastavak vožnje. Dolazak u Bečiće u popodnevnim časovima. Smeštaj u hotel. Večera u hotelu. Večernja zabava i animacija u hotelu. Noćenje.

3. dan
ponedeljak - 30.04.2018.
(subota - 05.05.2018.)
BEČIĆI - CETINJE - LOVĆEN (Negošev mauzolej) - BUDVA
Doručak. Nakon doručka napuštamo hotel i krećemo za Cetinje. Obilazak Cetinja. Poseta muzeju u Dvor Kralja Nikole. Zatim poseta Biljardi - nekadašnjoj Njegoševoj rezidenciji, sagrađenoj 1838. godine. Nakon toga posetićemo Cetinjski manastir. U ovom manastiru se nalaze Ruka Svetog Jovana Krstitelja i čestica Časnog krsta. Nakon obilaska Cetinja polazak na Lovćen, ka Jezerskom vrhu (1660 m/nv) gde se nalazi Njegošev mauzolej. Uspon stepenicama ka monumentalnom mauzoleju predstavlja poseban doživljaj za svakog posetioca. Polazak sa Lovćena. Dolazak u Budvu. Obilazak budvanskog Starog grada. Slobodno vreme u Budvi za individualni obilazak grada. Povratak ka Bečićima. Večera u hotelu. Večernja zabava i animacija u hotelu. Noćenje.

4. dan
utorak - 01.05.2018.
(nedelja - 06.05.2018.)
BEČIĆI - PODGORICA - SKADAR - ULCINJ
Doručak. Napuštanje hotela i polazak za Podgoricu. Dolazak u glavni grad Crne Gore. Najpre odlazak u Saborni hram Hristovog Vaskrsenja. Kratka pauza za odmor u centru grada. Polazak iz Podgorice ka graničnom prelazu Božaj. Posle obavljanja graničnih formalnosti ulazak u Albaniju. Vožnja do Skadra. Obilazak centra grada (Pravoslavna crkva, džamija, Katedrala, zanatska četvrt, stari most...). U dogovoreno vreme polazak iz Skadra i vožnja ka graničnom prelazu Sukobin. Povratak u Crnu Goru. Dolazak u Ulcinj. Obilazak Starog grada Ulcinj (Kula Balšića, Palata i dvor, pjaceta robova..). Odlazak na Adu Bojanu. Uživanje u izuzetnoj lepoti i odmor u nekom od restorana na reci. Povratak u Bečiće. Večera u hotelu. Večernja zabava i animacija u hotelu. Noćenje.

5. dan
sreda - 02.05.2018.
(ponedeljak - 07.05.2018.)
BEČIĆI – manastir MORAČA – BEOGRAD
Doručak. Napuštanje hotela. Polazak iz Bečića. Sledi vožnja kroz tunel Sozina. Po izlasku iz tunela kratko zadržavanje u Virpazaru na Skadarskom jezeru. Nastavak vožnje preko Podgorice. Dolazak u manastir Morača. Obilazak manastira. Nastavak vožnje preko Kolašina, Mojkovca ka graničnom prelazu. Povratak u Srbiju. Vožnja ka Beogradu. Dolazak u Beograd u kasnim noćnim časovima. Kraj programa.SMEŠTAJ: