Prag


Prag


  • Program:
  • Polazak:

  • Usluga:
  • Hotel:
  • Prevoz:
  • Prag
  • 21.06 / 26.07 / 13.09 / 18.10 / 08.11 / 06.12
  • Noćenje sa doručkom
  • 3*
  • Autobus
Cena: od 89 €

6 dana / 3 noći


Termin putovanja Hotel Cene aranžmana,  po osobi
21.06.2017. - 26.06.2017.
Hotel FORTUNA WEST 3*
99 €
26.07.2017. – 31.07.2017.
13.09.2017. – 18.09.2017.
18.10.2017. – 23.10.2017.
08.11.2017. – 13.11.2017.
89 €
06.12.2017. – 11.12.2017.
Postavite pitanje

Cena aranžmana obuhvata:
Prevoz turističkim autobusom na relaciji prema programu, 3 noćenja sa doručkom u dvokrevetnim i dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem u hotelu 3* u centru Praga, obilaske prema programu putovanja, usluge vodiča-pratioca za vreme trajanja aranžmana, troškove organizacije putovanja.

Cena aranžmana ne obuhvata:
Medjunarodno zdravstveno osiguranje,  fakultativne izlete, potrebne ulaznice za kulturno istorijske spomenike, individualne troškove i ostale nepomenute troškove.

Način plaćanja:
Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti  na dan uplate po prodajnom kursu  Addiko banke. .
- gotovinski - uplata avansa od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, ostatak najkasnije 10 dana pre polaska na put
- čekovima građana – uplata avansa od najmanje 30 % od ukupne cene aranžmana, a ostatak od 70 % u jednakim mesečnim ratama putem čekovabez kamate, najkasnije do 15. Decembra 2017.
- platnim karticama (Visa, Dina card, Master card i Maestro) do 6 meseci bez kamate
- uplatom preko računa  
- kreditnom karticom Banka Intesa (Master Card) - 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% do 3 jednakih mesečnih rata BEZ KAMATE – ovaj način plaćanja važi samo za

korisnike kreditnih platnih kartica Banke Intesa (MasterCard) i direktne prijave i uplate u turističkoj agenciji Omniturs.

DOPLATA ZA 1/1 SOBU -  40 €. Deca ne ostvaruju popust na ovom aražmanu.

Opšte napomene:
- Molimo putnike da obrate pažnju na cene i doplate, kao i na informacije šta je uključeno, a  šta nije uključeno u cenu.
- Opisi i fotografije hotela nalaze se na web sajtu www.omniturs.rs 
- Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. 
Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta. - Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto sastanka putnika, kao i vreme polaska autobusa.

- Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
- Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
- Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
- Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika, obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
- Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 nedelja pre datuma početka realizacije putovanja. 
- Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.
- Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 40 putnika). Raspored mesta u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja.
- Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
- Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
- Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i
dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.
- Naša preporuka je da povedete računa na Vašem putovanju o ličnim dokumentima i novcu. 
- Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja koji su sastavni deo programa putovanja.
U slučaju promena na monetarnom tržistu, trzistu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre pocetka putovanja.
Cena aranžmana je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa, u suprotnom garantovan je iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni. 

Organizator putovanja Omniturs ima garancije putovanja na osnovu Ugovora o garanciji putovanja br. 0120/2017. u primeni od 25.01.2017. u skladu sa Zakonom o turizmu. Ugovor je zakljucen sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU ˮYUTAˮ, Beograd, ul. Kondina br.14. koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU ˮYUTAˮ, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br.14 ili na e-mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300055326, od 25.01.2017. godine, Akcionarskog društva za osiguranje ˮDDOR Novi Sadˮ.Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja.

Ovaj program je radjen na bazi minimum 40 prijavljenih putnika. 

Organizator putovanja je T.A.Omniturs, licenca OTP 235/2010. Uz ovaj program važe Opsti uslovi putovanja T.A.Omniturs  usaglašeni sa standardima YUTA-e.
Program putovanja sa cenovnikom br. 1 od 01.06.2017.    
PROGRAM PUTOVANJA:

1. dan (sreda): Beograd - Prag
Sastanak grupe u 18.30h na parkingu na Novom Beogradu, kod buvljaka, u bloku 42, ugao ulica Jurija Gagarina i Antifašističke borbe. na dogovorenom mestu. Polazak autobusa je u 19.00h. Vožnja autobusom kroz Madjarsku i Slovačku sa kraćim zadržavanjima radi odmora. Noćna vožnja.
  
2. dan (četvrtak): Prag
Po dolasku u Prag razgledanje grada – pešačka tura (Hradčani, Strahovski manastir, Kraljevski dvorac, katedrala Sv.Vita, Karlov most, Jevrejska četvrt, Staromesne namjesti, Vaclavske namjesti...). Nakon razgledanja smeštaj u hotel. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili mogućnost odlaska na fakultativnu vožnju brodom po Vltavi gde ćete uživati u romantičnom pogledu na znamenite lokalitete uz zvuke čuvenog Bedžiha Smetane. Noćenje.

3. dan (petak): Prag – Karlove Vari - Prag
Doručak u hotelu. Mogućnost organizovanja fakultativnog izleta u Karlove Vari, poznatog banjskog i turističkog mesta i jednog od najlepših srednjoevropskih gradova. Po dolasku obilazak centra Karlovih Vari, termalnih izvora, prelepe ruske crkve... U poslepodnevnim časovima povratak u Prag. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje

4. dan (subota): Prag – Drezden - Prag
Doručak u hotelu. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili mogućnost organizovanja fakultativnog izleta u Drezden, grad na istoku Nemačke koji je zbog svog izuzetnog kulturnog značaja nazvan i Firencom na Elbi. Ovaj grad je prepun istorijsko-kulturnih spomenika iz srednjeg veka, kao i onih iz vremena jugend i bauhaus stilova, rođenih krajem 19. i početkom 20. veka. Po dolasku obilazak grada: opera Zemper, Palata Cvinger, Bogorodičina crkva, Dvorska crkva, Rezidencijalna palata u okviru koje je čuveni „Zeleni trezor“, palata Tašenberg, deo nekadašnih gradskih zidina, Avgustov most. Povratak u Prag. Noćenje.                                                                                                                         

5. dan (nedelja): Prag – Karlštajn - Beograd
Doručak u hotelu. Odjava iz hotela. Slobodan dan za indvidulane aktivnosti. Mogućnost organizovanja fakultativnog obilaska zamka Karlštajn iz XIV veka, u kome je bila rezidencija kralja Karla IV i u kome se čuva replika čeških kraljeva. Nakon obilaska zamka, povratak u Prag. Slobodno vreme. U večernjim satima polazak za Srbiju. Noćna vožnja kroz Slovačku i Madjarsku prema Srbiji.

6. dan (ponedeljak): Beograd
Dolazak u Beograd na mesto polaska je oko 06.00h. Kraj programa.

Fakulativni izleti:

(podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 30 putnika): vožnja brodom - 15 €, Karlove Vari - 25 €, zamak Karlštajn 20 € Drezden 30 €.

Napomena - Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, ino-partnera organizatora putovanja. Svu odgovornost prilikom izvođenja fakultativnih izleta snosi ino-partner.

OPIS HOTELA:

Hotel FORTUNA WEST 3*www.hotelfortunawestprague.comHotel nalazi se u zapadnom delu Praga (8 km od centra grada), na samo 200 m od hotela se nalazi tramvajska stanica. Tramvajem se od hotela do centra grada stiže za 20 minuta. Hotel poseduje restoran, bar i konferencijsku salu. Sve sobe su sa TWC-om. SAT TV-om i  telefonom. Usluga: Noćenje sa doručkom (švedski sto-samoposluženje).