Sankt Peterburg i Moskva avionom


Sankt Peterburg i Moskva avionom

 • Program:
 • Termin:
 • Usluga:
 • Hotel:
 • Prevoz:
 • Sankt Peterburg i Moskva
 • 29.04. - 06.05.2018
 • 7 noćenja sa doručkom
 • Hotel 4*
 • Avionom
Cena: 638 €  Cenovnik br.1
Postavite pitanje

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • avio prevoz na svim relacijama letovima Aeroflota:

- 29.04. Beograd-Moskva- Sankt Peterburg
- 03.05. Sankt Peterburg- Moskva
- 06.05. Moskva-Beograd

 

 • smeštaj u St.Peterburgu u Hotelu Moskva 4*,u dvokrevetnim sobama sa doručkom
 • smeštaj u Moskvi u Best Western Plus Vega Hotel & Convention Center 4*, u standardnim dvokrevetnim sobama sa doručkom
 • transfere prema programu
 • turistički program: panoramsko razgledanje St.Peterburga i Moskve
 • usluge pratioca grupe i stručnih lokalnih vodiča
 • troškove organizacije aranžmana

  Cena aranzmana je izrazena po osobi u dvokrevetnoj sobi.
  Cena za decu 2-12 godina u pratnji dvoje odraslih (dodatni lezaj*)  iznosi 588 eur
  Cena za  trecu odraslu osobu iznosi 535 eur i kada postoji  3. Odrasla osoba,smestaj je u dvokrevetnoj i jednokrevetnoj sobi,ili u dvosobnom apartmanu (junior suite),a u  St.Peterburgu, u Hotelu Moskva 4* -  na dopunskom ležaju
  Doplata za jednokrevetnu sobu iznosi 135 eur.

  * Dopunski lezaji su nestandardni i nepogodni za osobe krupnije građe

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • Aerodromske takse i  obavezno osiguranje u avio saobraćaju (cca 161 €, podložno je promeni);
 • Fakultativni program u Sankt Peterburgu i Moskvi
 • Individualne troškove
 • Medjunrodno putno osiguranje

 
USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:  Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke               
Addiko Bank a.d. za efektivu, na dan uplate.

  - 30% od cene aranžmana prilikom rezervacije, a ostatak najkasnije 10.04 zbog rokova plaćanja hotelima i avio    kompaniji.


Uslovi otkaza :
- do 21 dan pre početka putovanja, zadržava se iznos od 50 EUR
- od 20 - 8 dana pre početka putovanja, zadržava se 60% od uplaćenog iznosa
- od 8 dana do početka putovanja, 100% od uplaćenog iznosa

Napomene:

*U slučaju izmene deviznog kursa, agencija zadržava pravo korekcije cene.
* Prijavljivanje i plaćanje izleta Puškin (Carsko selo) i Kremlj (i Oružana palata) obavezno je prilikom uplate aranžmana, na licu mesta nije moguće!
* Minimum putnika za realizaciju programa sa vodičem-pratiocem je 15 Za 14 - 8 prijavljenih putnika, program će se realizovati bez promene cene i bez vodiča-pratioca iz Beograda, ali sa dodatnim angažovanjem lokalnih vodiča na srpskom jeziku u Moskvi. Za 7 i manje prijavljenih putnika, cena će biti uvećana za 30 % Realizacija fakultativnog programa je garantovana i ne zavisi od broja prijavljenih turista. Za broj prijavljenih putnika ispod 15, program će se realizovati javnim prevozom, metroom.

 

OBAVEŠTENJE O NAČINU I MESTU PRIJEMA REKLAMACIJE:
- putnik je dužan da agenciju za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući način, obavesti o nedostacima smeštajnih jedinica, najkasnije u roku do mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka. 
Putnik može da izjavi reklamaciju na mestu koje je određeno za prijem reklamacija usmeno, telefonom, pisanim ili elektronskim putem, uz dostavu ugovora o prodatom aranžmanu. Agencija i prevoznik su dužni da potrošaču izdaju pismenu potvrdu ili elektronskim putem potvrde prijem reklamacije, a da najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovore potrošaču na izjavljenu reklamaciju. 
Mesto određeno za prijem reklamacija je: OMNIPROMET - TA OMNITURS, Beograd, mail: info@omniturs.rs, tel: 011 33 48 851
Osoba ovlašćena za prijem reklamacija, u toku korišćenja smeštaja i prevoza, kao i nakon završetka usluge je: Kolaković Milanka.

POTVRDA O GARANCIJI PUTOVANJA I POLISA OD ODGOVORNOSTI:
Uz objavljeni program putovanja i prevoza važe OPŠTI USLOVI PUTOVANJA organizatora turističkog putovanja agencije OMNITURS  
i sastavni su deo objavljenog pisanog programa putovanja, usaglašeni sa YUTA standardima i elementima koje reguliše Zakon o turizmu. OMNITURS kao organizator putovanja poseduje Licencu  OTP br. 235/2010. od 11.02.2010., uz Garanciju putovanja u visini pokrića štete od 300.000€ za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete, koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene opštim uslovima i programom putovanja, po Ugovoru o garanciji putovanja br. 0120/2018 od 10.01.2018. koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU“YUTA“, prijavom na telefon 011/322-86-86, dopisom na adresu ul. Kondina 14 ili prijavom na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, uz obezbeđenu Polisu br. 300060581 od 25.01.2018. godine ugovorenu sa Akcionarskim društvom za osiguranje „DDOR Novi Sad“ - Novi Sad.1. dan 29.04. Beograd – Moskva – Sankt Peterburg (nedelja)

Sastanak grupe dva sata pre poletanja na aerodromu “Nikola Tesla”. Let Aeroflota-a za Moskvu u 13:20 časova (let SU 2091). Dolazak na moskovski aerodrom u 17:15 časova. Poletanje za Sankt Petersburg u 20:25 časova (let SU 30). Sletanje na aerodrom u Sankt Peterburg u 21:50 časova. Transfer do hotela. Smeštaj. Slobodno vreme. Noćenje.

2. dan 30.04. Sankt Peterburg (ponedeljak)

Doručak. Panoramsko razgledanje grada autobusom: Nevski prospekt, Kazanjski sabor, Dvorski trg, Admiralitet, Vasiljevsko ostrvo, Ermitaž, Isakijevska saborna crkva, Bronzani konjanik … (bez ulaska u objekte). Fakultativni program: Isakijevska saborna crkva, najveća pravoslavna crkva u Rusiji, ali i jedna od najlepših građevina Sankt Peterburga kako zbog svoje spoljne tako i unutrašnje dekoracije. Zvanični naziv je Sabor prepodobnog Isakija Dalmatskog, a građena je od 1815. do 1858. godine, prema projektu arhitekte Ogista Menferana. Slobodno vreme. Noćenje.

3. dan 01.05. Sankt Peterburg (utorak)

Doručak. Fakultativni program: Vožnja kanalima i Nevom, specifičnim niskim brodovima prilagođenim za prolazak kroz kanale i niske mostove, zbog kojih je ovaj grad dobio i naziv “Severna Venecija”. Pogled na znamenitosti grada i njegovu arhitekturu sa legendarne reke Neve i nekih od mnoštva kanala, ostavlja jedinstven utisak i sećanje. Fakultativni program: Ermitaž, obilazak jednog od najvećih muzeja na svetu, u zdanju Zimskog dvorca, sa preko 3 miliona eksponata. Njegova neprocenjiva zbirka izložena je u 6 zgrada rasporedjenih na Dvorskom trgu i duž reke Neve. Glavna zgrada je Zimski dvorac koji je nekada bio rezidencija ruskih careva, a u njegovoj bogatoj zbirci izdvajaju se remek dela Leonarda Da Vinčija, Ticijana, Rembranta, Mikelanđela i drugih. Muzej je poznat i po arheološkoj zbirci, zbirci skulptura, zbirci srednjevekovne evropske umetnosti, ali i po svom baroknom izgledu i arhitekturi. Slobodno vreme. Noćenje.

4. dan 02.05. Sankt Peterburg (sreda)

Doručak. Fakultativni program: Izlet u Peterhof - Ruski Versaj, letnju carsku rezidenciju Petra Velikog, nastalu u XVIII veku po nalogu samog cara prema uzoru na Versaj. Obilazak obuhvata šetnju kroz veličanstven park, razgledanje čuvenih fontana sa 250 pozlaćenih skulptura i izlazak na obalu Finskog zaliva sa kojeg se pruža veličanstven pogled na zaliv, Kronštat i Sankt Peterburg. Fakultativni program: Puškin-Carsko Selo, letnja rezidencija Ekaterine Velike, prekrasan dvorac i park površine 34 km2. Enterijer dvorca fascinira sjajem umetničkih predmeta od poludragog kamena, zlata, portretima dinastije Romanovih. Povodom 300-godišnjice osnivanja Sankt Peterburga završena je obnova čuvene Ćilibarske dvorane, koja je Katarininom dvorcu vratila stari sjaj. Slobodno vreme. Noćenje.

5. dan 03.05. Sankt Peterburg – Moskva (četvrtak)

Doručak. Transfer do aerodroma. Let za Moskvu u 09:20 časova (let SU 7). Dolazak u 10:35 časova. Sa aerodroma panoramsko razgledanje grada autobusom: centar grada, Crveni trg, Kremlj, Crkva Vasilija Blaženog, Boljšoj teatar, Hram Hrista Spasitelja, Novodevičji manastir, vidikovac Vrapčeva brda i Univerzitet "Lomonosov", Poklonaja gora (Park Pobede) i dr. (bez ulaska u objekte). Transfer do hotela. Smeštaj. Slobodno vreme. Fakultativni program: Moskovski metro, jedan od najlepših i najstarijih metroa na svetu, u kojem čak 44 stanice imaju status kulturnog nasledja. Obilazak nekoliko najznačajnijih metro stanica, koje su nalik na muzeje bogato dekorisane skulpturama, mozaicima, pozlaćenim floralnim ornamentima, mermernim stubovima i portretima nacionalnih heroja. Noćenje.

6. dan 04.05. Moskva (petak)

Doručak. Fakultativni program: Sergijev Posad (bivši Zagorsk, 70 km od Moskve), jedan od najstarijih i najvećih ruskih manastirskih kompleksa, centar ruskog pravoslavlja i duhovnosti, ranije rezidencija ruskog patrijarha. Obilazak Troice Sergijeve Lavre, bisera drevnoruske umetnosti i arhitekture. Lavra je, razvijajući se od usamljene drvene crkve u sred šume u XIV veku, imala različite uloge koje su bile od velikog značaja za rusku istoriju. Fakultativni program: Večernja Moskva sa reke - vožnja ekskluzivnim brodom-restoranom “Radisson”. Veličanstven pogled sa reke na noćnu Moskvu, koja važi za jedan od najosvetljenijih gradova na svetu. Noćenje.

7. dan 05.05. Moskva (subota)

Doručak. Fakultativni program: Kremlj, najstariji deo Moskve i njen politički, duhovni i istorijski centar, kompleks neponovljiv po arhitekturno-umetničkoj lepoti. Obilazak teritorije: Uspenske crkve u kojoj su krunisani svi ruski carevi, Arhangelske crkve, Car zvona, Car topa i Oružane palate, riznice carske Rusije. Ogromne istorijske i umetničke dragocenosti moskovskog Kremlja sakupljene su u jednu zbirku iz koje je nastao Muzej Oružana palata, koji se nalazi pod zaštitom UNESCO. Fakultativni program: Muzej Kosmonautike, jedan od najposećenijh muzeja u Moskvi, poseduje veliki broj originalnih predmeta, opreme i skafandera koje su između ostalih kosmonauta nosili i koristili Jurij Gagarin i Aleksej Leonov u svojim ekspedicijama. Muzej poseduje i svemirske satelite, rakete, “munrover” robotsko vozilo, kao i maketu svemirske stanice Mir u prirodnoj veličini koja je otvorena za obilazak. Slobodno vreme. Noćenje.

8. dan 06.05. Moskva – Beograd (nedelja)

Doručak. Transfer do aerodroma. Let avio kompanije Aeroflot za Beograd u 20:10 časova (let SU 2092). Dolazak u Beograd u 22:10 časova. Kraj usluge.

FAKULTATIVNI PROGRAM:

Sankt Peterburg
• Isakijevska saborna crkva 25 EUR
• Vožnja kanalima i Nevom 30 EUR
• Ermitaž 40 EUR
• Peterhof, park sa fontanama 45 EUR
• Puškin (Carsko selo) 55 EUR *

Moskva
• Obilazak Moskovskog metroa 10 EUR
• Sergijev pasad (bivši Zagorsk) 40 EUR
• Krstarenje rekom Moskvom 35 EUR
• Kremlj (teritorija i 2 Saborne crkve), Oružana palata 55 EUR *
• Muzej Kosmonautike 30 EUR

U sve cene uračunato je: vodič, autobus, ulazniceSMEŠTAJ:

Opisi hotela:

Sankt Peterburg, Hotel Moskva 4* www.hotel-moscow.ru
Hotel se nalazi u centru grada, na kraju Nevskog prospekta, na obali Neve. Ulaz u stanicu metroa se nalazi u zgradi hotela, što daje mogucnost da se bez mnogo napora i gubljenja vremena stigne do glavnih znamenitosti grada. Hotel je kompletno renoviran 2007. godine, a od 2008. je dobio kategoriju 4*.
U sadržaju hotela je nekoliko restorana: pivni, restoran sa gruzijskom kuhinjom, bar “Panorama” sa predivnim pogledom na istorijski centar grada i Nevu. U holu hotela je pozorišna kasa, što daje mogucnost kupovine ulaznica za koncertni i pozorišni program St.Peterburga. Hotel ima 825 soba, koje su opremljene TV-om (satelitski programi), telefonom, frižiderom, sefom, Wi Fi internetom.
Dorucak švedski sto.

Moskva, Best Western Plus Vega Hotel & Convention Center 4*: www.hotel-vega.ru
Hotel je u sastavu nekadasnjeg kompleksa hotela Izmailovo, danas u sklopu lanca hotela Best Western. Metro stanica je na 70-80m od hotela. U neposrednoj blizini hotela nalazi se veliki broj restorana, trzni centar, kao i velika pijaca suvenira. Sama voznja metroom do Crvenog trga traje 15 min (od hotela sa pesacenjem bukvalno 25 min), sto je vazno za slobodno vreme. U ovom hotelu sve vise odsedaju nasi poslovni ljudi, jer je cena povoljna, a uslovi odlicni, 2012. godine hotel je potpuno renoviran. Doručak švedski sto.