Nova Godina - Turska - Istanbul

Istanbul- najveći i najvažniji grad u Turskoj. Nalazi se na obalama Bosforskog moreuza i Mramornog mora, na raskrsnici puteva koji vode sa Balkanskog poluostrva u Malu Aziju i iz Sredozemnog u Crno more. Jedini je grad na svetu koji se prostire na dva kontinenta. U davna vremena poznat kao Konstantinopolj ili Konstantinov grad, kasnije Carigrad, a danas Istanbul, predstavlja najjače ekonomsko i kulturno sedište turske države, važan internacionalni i saobraćajni čvor, a ujedno i veoma zanimljiv turistički centarIstanbul - autobusom


  • Program:
  • Usluga:
  • Hotel:
  • Prevoz:
  • Istanbul
  • Noćenje sa doručkom
  • 2*
  • Autobus
od 115 €

6 dana / 3 noćenja


Autobusom - 6 dana / 3 noćenja

Termini putovanja

Hotel

Redovna cena

Specijalna cena

29.12.-03.01.2020

HOTEL MAYCAN

135 €

115 €

Specijalna cena se odnosi na prvih 40 prijavnljenih putnika. Nakon toga se primenjuje redovna  cena iz  tabele.
Plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na  dan uplate. 

.
Postavite pitanje

PROGRAM PUTOVANJA:

1. DAN (29.12.2019) Polazak iz Beograda sa turističkog terminal kod autocentra ’’Lasta’’, na autoputu Beograd – Niš, u 15.00 h .Vožnja kroz Srbiju sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora i granicnih formalnosti. Noćna vožnja kroz Bugarsku i Tursku.

2. DAN (30.12.2019) Dolazak u Istanbul u prepodnevnim časovima. Panoramsko razgledanje grada iz autobusa. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme.Noćenje.

3. DAN – (31.12.2019) Doručak. Nakon doručka odlazak na fakultativno razgledanje Istanbula sa lokalnim vodičem na srpskom jeziku: obilazak Plave Dzamije (jedne od tri najveće i najlepše dzamije u islamskom svetu), Svete Sofije ( nekada najveće pravoslavne crkve na svetu, pa dzamije a sada muzeja stare skoro 1500 godina), Topkapi palate ( velelepne sultanske palate gde je zivela vecina turskih Sultana sa riznicom dragulja, dijamanata, zlata i ostalih poklona koje je sultan dobijao od svojih vazala i podanika) , Rimski Hipodrom (ogromnog platoa gde su se za vreme starog Rima odrzavale trke dvokolica). Slobodno vreme. Priprema za Doček Nove Godine. U večernjim satima je organizovan doček Nove Godine na brodu uz krstarenje i zabavni program(fakultativno) ili docek u Restoranu.*** SREĆNA NOVA GODINA*** Noćenje.

4. DAN –(01.01.2020) Doručak. Slobodno vreme ili odlazak na fakultativni izlet koji obuhvata obilazak Fatih Sultan Mehmedove dzamije (gde se nalaz grod i turbe Mehmed Pase Sokolovića), odlazak na prelepi vidikovac sa zicarom Pier Loti odakle se pruza neverovatan pogled na ceo Istanbul. Popodne je planiran odlazak u Minijaturk park (park u kome se nalaze makete svih znacajnijih istorijskih objekata u celoj Turskoj). Povratak u centar. Mogucnost fakultativnog odlaska na tursko veče-Reprizu Nove Godine (nezaboravan show sa plesacicama, folklornim ansamblima, bacačima nozeva i vecerom sa dva pica po izboru). Noćenje.

5. DAN (02.01.2020) Doručak. Napuštanje hotela. Fakultativni izlet: Krstarenje Bosforom (obilazak Istanbula sa vode gde cete videti najraskosnije vile, dvorce i letnjikovce najbogatijih ljudi kako u Turskoj tako i u svetu) sa lokalnim vodičem na srpskom jeziku, obilazak Carigradske Patrijarsije i zidina, poseta Taksimu ( najveći trg u Istanbulu) i ulici Istiklal (shopping ulica). Fakultativna poseta Dolmabahce palate ili slobodno vreme. Odlazak do Trga Taksim. Slobodno vreme. Polazak za Beograd u večernjim časovima. Noćna vožnja preko Bugarske sa usputnim zadržavanjima radi obavljanja carinskih formalnosti.

6. DAN (03.01.2020) Dolazak u Beograd u podnevnim časovima

U CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO :
• autobuski prevoz na relaciji Beograd-Istanbul-Beograd
• hotel u Istanbulu na bazi tri noćenja sa doručkom (dvokrevetne i trokrevetne sobe,
oblast Laleli/Aksaray)
• organizacija i vođstvo puta

U CENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO:
• ulaznice za posetu muzejima i ostale individualne troškove
Fakultativni izleti (krstarenje Bosforom sa posetom carigradskoj Patrijaršiji -20 evra,
• razgledanje grada sa lokalnim vodičem i ulaznicama po programu - 45 evra,
• tursko veče 35 evra,
• Dolmabahce palata sa ulaznicom i lokalnim vodicem -30 evra,
• obilazak Dzamije Fatih sultam Mehmeda sa posetom groba Mehmed Pase Sokolovica sa voznjom zicarom na vidikovac Pier Loti i obilaskom parka Miniaturk sa ulaznicom i lokalnim vodicem -15 evra) – više informacija u agenciji
• medjunarodno osiguranje 6 evra za sve vreme boravka u inostranstvu.
• Docek nove godine na brodu ili u restoranu (cenovnik ce biti objavljen naknadno)

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
• U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate
• prilikom rezervacije akontacija u iznosu od 30%, ostatak najkasnije 15 dana pre puta (gotovinski ili platnim karticama)
• prilikom rezervacije akontacija u iznosu od 30%, ostatak na rate deponovanim čekovima, poslednja rata 2 meseca posle putovanja
• platnim karticama – VISA, VISA ELECTRON, MASTER, MAESTRO, DINA)

POPUSTI I DOPLATE:
• doplata za jednokrevetnu sobu - 60€SMEŠTAJ Boutique Hotel
Hotel se nalazi u blizini Bazara,Istanbulskog Univerziteta, pozicioniran u centru starog dela Istanbula na 10-tak minuta hoda od Svete Sofije, Plave Dzamije, Topkapi palate. Hotel ima restoran, lobby bar i bar. Svaka soba ima satelitsku TV, klimu, direktnu telefonsku liniju, radio, mini bar i kupatilo sa fenom za kosu. Hotel Maycan. Svi ostali hoteli su u oblasti Laleli I Aksaray.

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
Agencija zadržava pravo da, u zavisnosti od broja i vremena prijavljivanja putnika, au skladu sa hotelskim rezervacionim pravilima i rokovima, smeštaj organizuje u nekom drugom hotelu iste ili vise kategorije, i na istoj lokaciskoj udaljenosti od centra grada. Zvanična potvrda hotela u kom će biti obezbeđen smeštaj za grupu, na bazi navedene usluge, u skladu sa najavljenom kategorijom i lokacijom, dobija se najranije 5 dana pred polazak na putovanje. U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. U pojedinim smeštajnim objektima treći ležaj može biti pomoćni. Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom kao klasičan krevet. Treba uzeti u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta,tržnih centara,prodavnica,restorana,muzeja ne rade.

Fakultativni izleti (krstarenje Bosforom sa posetom carigradskoj Patrijaršiji -20 evra,
• razgledanje grada sa lokalnim vodičem i ulaznicama po programu - 45 evra,
• tursko veče 35 evra,
• Dolmabahce palata sa ulaznicom i lokalnim vodicem -30 evra,
• obilazak Dzamije Fatih sultam Mehmeda sa posetom groba Mehmed Pase Sokolovica sa voznjom zicarom na vidikovac Pier Loti i obilaskom parka Miniaturk sa ulaznicom i lokalnim vodicem -15 evra) – više informacija u agenciji
• medjunarodno osiguranje 6 evra za sve vreme boravka u inostranstvu.
• Docek nove godine na brodu ili u restoranu (cenovnik ce biti objavljen naknadno)

NAPOMENE:
Prevoznik neće primiti prtljag koji nije lični (trgovačka roba, mašine, alate, prevozna sredstva i drugo). Putnik može poneti jedan kofer, svi dodatni koferi, veće torbe i veće kese se naplaćuju po tarifi prevoznika.
• Za ulazak u R. Tursku rok važenja putne isprave mora biti najmanje 6 meseci od dana ulaska u R. Tursku.
• Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa
• Organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije
• Smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Turske.
• Za realizaciju fakultativnih izleta potreban je minimum od 35 putnika da bi se isti realizovali.
• U slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana.
• TA Omniturs ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju.
• Obaveza je putnika da za putovanje obezbedi ispravan putni dokument i da se pridržava carinskih i drugih propisa. Organizator ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize i nije odgovoran ukoliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika u drugu zemlju. Putnik sam snosi troškove svog povratka u Srbiji. U slučaju gubitka putnog dokumenta, putnik sam snosi troškove svog boravka u mestu konzularnog predstavništva kao i troškove puta priključenja grupi ili povratku u Srbiju. • Putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
• Minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je 60. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska.
• Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza - “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
• Raspored sedenja u autobusu po redosledu prijave. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće.
• Ulaz je moguć samo na obeleženim parkinzima ili benzinskim pumpama duž autoputa

ROK ZA PRIJAVU JE 10 DANA PRE POLASKA ILI DO POPUNE MESTA

OBAVEŠTENJE O NAČINU I MESTU PRIJEMA REKLAMACIJE:
- putnik je dužan da agenciju za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući način, obavesti o nedostacima smeštajnih jedinica, najkasnije u roku do mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka. Putnik može da izjavi reklamaciju na mestu koje je određeno za prijem reklamacija usmeno, telefonom, pisanim ili elektronskim putem, uz dostavu ugovora o prodatom aranžmanu. Agencija i prevoznik su dužni da potrošaču izdaju pismenu potvrdu ili elektronskim putem potvrde prijem reklamacije, a da najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovore potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Mesto određeno za prijem reklamacija je: OMNIPROMET - TA OMNITURS, Beograd, mail: info@omniturs.rs, tel: 011 33 48 851 Osoba ovlašćena za prijem reklamacija, u toku korišćenja smeštaja i prevoza, kao i nakon završetka usluge je: Kolaković Milanka.

POTVRDA O GARANCIJI PUTOVANJA I POLISA OD ODGOVORNOSTI:
Uz objavljeni program putovanja i prevoza važe OPŠTI USLOVI PUTOVANJA organizatora turističkog putovanja agencije OMNITURS i sastavni su deo objavljenog pisanog programa putovanja, usaglašeni sa YUTA standardima i elementima koje reguliše Zakon o turizmu. OMNITURS kao organizator putovanja poseduje Licencu OTP br. 235/2010. od 11.02.2010., uz Garanciju putovanja u visini pokrića štete od 300.000€ za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete, koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene opštim uslovima i programom putovanja, po Ugovoru o garanciji putovanja br. 0120/2018 od 10.01.2018. koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU“YUTA“, prijavom na telefon 011/322-86-86, dopisom na adresu ul. Kondina 14 ili prijavom na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, uz obezbeđenu Polisu br. 300060581 od 01.10.2019. godine ugovorenu sa Akcionarskim društvom za osiguranje „DDOR Novi Sad“ - Novi Sad.
Cenovnik broj 2 od 25.10.2019