Beč


Beč


 • Program:
 • Polasci:


 • Usluga:
 • Hoteli:
 • Prevoz:
 • Beč
 • 29.06. / 20.07. / 17.08. 21.09. / 19.10. / 09.11.
 • 14.12.
 • Noćenje sa doručkom
 • 3* ili 4*
 • Autobus
Cena: od 99 €

4 dana / 2 noćenja


Termin putovanja
Hotel
Cene aranžmana, po osobi
29.06.2017. - 02.07.2017.
Even Hotel Pyramida 4*
105 €
20.07.2017. – 23.07.2017.
Best Western Smart Hotel 4*
109 €
17.08.2017. – 20.08.2017.
Even Hotel Pyramida 4*
105 €
21.09.2017. – 24.09.2017.
Arion City Hotel Vienna 4*
115 €
19.10.2017. – 22.10.2017.
Hotel Mozart 3*
109 €
09.11.2017. – 12.11.2017.
Even Hotel Pyramida 4*
99 €
14.12.2017. – 17.12.2017.
Even Hotel Pyramida 4*
115 €
Postavite pitanje

Cena aranžmana uključuje:
Prevoz turističkim autobusom na relaciji prema programu, dva noćenja sa doručkom u dvokrevetnim i dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem u hotelu 3* ili 4* u Beču, obilaske prema programu putovanja, usluge vodiča-pratioca za vreme trajanja aranžmana, troškove organizacije putovanja.
                                                                                                                                            
Cena aranžmana ne uključuje: Medjunarodno zdravstveno osiguranje,  fakultativne izlete, potrebne ulaznice za kulturno istorijske spomenike, individualne troškove i ostale nepomenute troškove.

Doplata za 1/1 sobu:
 
Polasci; 29.06./20.07./17.08./19.10./09.11. - 70 €.
Polasci: 21.09. i 14.12 - 80 €.

Deca ne ostvaruju popust na ovom aražmanu.

Uslovi i način plaćanja:
Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti  na dan uplate po prodajnom kursu  Addiko banke.
- gotovinski - uplata avansa od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, ostatak najkasnije 10 dana pre polaska na put
- čekovima građana – uplata avansa od najmanje 30 % od ukupne cene aranžmana, a ostatak od 70 % u jednakim mesečnim ratama putem čekovabez kamate, najkasnije do 15. Decembra 2017.
- platnim karticama (Visa, Dina card, Master card i Maestro) do 6 meseci bez kamate
- uplatom preko računa  
- kreditnom karticom Banka Intesa (Master Card) - 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% do 6 jednakih mesečnih rata BEZ KAMATE – ovaj način plaćanja važi samo za
korisnike kreditnih platnih kartica Banke Intesa (MasterCard) i direktne prijave i uplate u turističkoj agenciji Omniturs.

Opšte napomene: 
- Molimo putnike da obrate pažnju na cene i doplate, kao i na informacije šta je uključeno, a  šta nije uključeno u cenu.
- Opisi i fotografije hotela nalaze se na web sajtu www.omniturs.rs 
- Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. 
Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
- Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto sastanka putnika, kao i vreme polaska autobusa.
- Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
- Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
- Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
- Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika, obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
- Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 nedelja pre datuma početka realizacije putovanja. 
- Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.
- Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 40 putnika). Raspored mesta u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja.
- Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
- Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
- Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i
dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.
- Naša preporuka je da povedete računa na Vašem putovanju o ličnim dokumentima i novcu. 
- Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja koji su sastavni deo programa putovanja.
U slučaju promena na monetarnom tržistu, trzistu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre pocetka putovanja.
Cena aranžmana je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa, u suprotnom garantovan je iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni. 

Organizator putovanja Omniturs ima garancije putovanja na osnovu Ugovora o garanciji putovanja br. 0120/2017. u primeni od 25.01.2017. u skladu sa Zakonom o turizmu. Ugovor je zakljucen sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU ˮYUTAˮ, Beograd, ul. Kondina br.14. koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU ˮYUTAˮ, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br.14 ili na e-mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300055326, od 25.01.2017. godine, Akcionarskog društva za osiguranje ˮDDOR Novi Sadˮ.Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja.

Ovaj program je radjen na bazi minimum 40 prijavljenih putnika. 

Organizator putovanja je T.A.Omniturs, licenca OTP 235/2010. Uz ovaj program važe Opsti uslovi putovanja T.A.Omniturs  usaglašeni sa standardima YUTA-e.
Program putovanja sa cenovnikom br. 1 od 30.05.2017.

Program putovanja

1. dan (četvrtak): Beograd – Beč.
Sastanak grupe u 22.30h na parkingu na Novom Beogradu, kod buvljaka, u bloku 42, ugao ulica Jurija Gagarina i Antifašističke borbe. Polazak autobusa u 23.00h. Vožnja preko Novog Sada, Subotice i Mađarske sa kraćim usputnim zadržavanjima radi carinskih formalnosti i odmora. Noćna vožnja.

2. dan (petak): Beč.
Dolazak u Beč u jutarnjim satima. Po dolasku, panoramsko razgledanje grada: Trg Marije Terezije – raskošni dvorac dinastije Habsburg, Parlament, Opera, Univerzitet, palata Belvedere, katedrala Sv. Stefana, zgrada Ujedinjenih nacija, Meksički trg... Nakon razgledanja, smeštaj u hotel (оko 15.00h). U popodnevnim satima fakultativna posetu Donauturmu (bečki toranj), odakle možete uživati u jedinstvenom pogledu na panoramu grada i u kafe - restoranu. Noćenje.

3. dan (subota): Beč – Parndorf – Beč.
Doručak. Slobodan dan za individualne aktivnosti ili fakultativna poseta Parndorfu, poznatom outletu sa preko 170 radnji najpoznatijih brendova. Noćenje.

4. dan (nedelja): Beč - Šenbrun – Beograd.
Doručak. Odjava iz hotela i organizovan odlazak do centra Beča. Slobodno prepodne u Beču do polaska za Srbiju ili fakultativna poseta dvorcu Šenbrunu – veličanstvenoj letnjoj rezidenciji austrijskih vladara (obavezna rezervacija prilikom prijaveu agenciji). Sastanak grupe oko 16.00h i polazak za Srbiju. Vožnja preko Mađarske, Subotice i Novog Sada sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora i carinskih formalnosti. Dolazak u Beograd na mesto polaska oko ponoći. Kraj programa.

Fakultativni izleti:

Cene fakultativnih izleta po osobi:
(podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 30 putnika): Donauturm - 10 €. Parndorf – 10 €, Šenbrun - 25 € (prijave za Šenbrun prilikom rezervacije u agenciji, plaćanje na licu mesta).

Napomena: Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, ino-partnera organizatora putovanja. Svu odgovornost prilikom izvođenja fakultativnih izleta snosi ino-partner.

Opisi hotela:

Even Hotel Pyramida 4* www.austria-trend.at/eventhotel-pyramide/en/
Hotel se nalazi južno od Beča, u Vösendorfu, kraćom šetnjom od najvećeg srednjeevropskog tržnog centra SCS (www.scs.at). Tramvajska stanica se nalazi ispred samog hotela odakle se za oko 30 minuta stiže do samog centra Beča i zgrade Opere. Sve sobe su sa TWC i fenom, klimom, mini barom, sefom, SAT TV-om. Hotel poseduje 3 restorana, bazen, wellness sa saunom, parnim kupatilom, solarijumom… Usluga: Noćenje sa doručkom (švedski sto-samoposluženje).

Best Western Smart Hotel 4* www.smarthotel.wien
Hotel Best Western Smart  je bivši Hotel Ramada Vienna South. Potpuno renoviran prošle godine i nalazi se na 200 m od  tržnog centra SCS, preko puta hotela Even Pyramida. Do centra Beča se može stići lokalnim prevozom za oko 30 minuta. Hotel poseduje restoran, bar, otvoreni bazen, saunu, fitrnes centar, besplatnu WiFi konekciju i parking. Sve sobe imaju TWC, TV, fen i manji frižider.
Usluga: Noćenje sa doručkom (švedski sto-samoposluženje).

Hotel Arion CytiHotel Vienna 4* www.arion-cityhotel.com/
Hotel se nalazi u izletištu Vinerberg, na oko 6 km od centra Beča, povezan sa centrom gradskim prevozom. Hotel poseduje restoran, bar konferencijsku salu i parking, Sve sobe imaju TWC i TV. Usluga: Noćenje sa doručkom (švedski sto-samoposluženje).

Hotel Mozart 3*  http://www.hotelmozart-vienna.at/
Hotel Mozart smešten je nasuprot Železničke stanice Franz Jozef, svega 200 metara od stanice podzemne železnice „Friedensbrücke”. Centar Beča udaljen je približno 10 minuta vožnje linijom U4 podzemne železnice.  Sve sobe su sa TWC, telefon i SAT TV. Gostima hotela su na raspolaganju restoran i bar. WiFi u lobiu uz doplatu.
Usluga:
Noćenje sa doručkom (švedski sto-samoposluženje).