Nova Godina - Grčka - Antička Grčka


ATINA sa Korintom, Epidaurusom, Mikenom, Tempima, Sunionom i Solunom - autobusom

 


  • Program:
  • Usluga:
  • Hoteli:
  • Prevoz:
  • Atina
  • Noćenje sa doručkom
  • 3*
  • Autobus
od 159 €

6 dana / 3 noćenja


Autobusom - 6 dana / 3 nocenja
Termini putovanja Hotel Redovna cena
Specijalna cena *
29.12.-03.01.2020 (Nova Godina)
3*
169 eura
159 eura

* Specijalna cena se odnosi na prvih 35 prijavljenih putnika. Nakon toga je redovna cena iz tabele.
(plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne Banke na dan uplate)

 

Cenovnik broj 2 od 25.10.2019

 

Postavite pitanje

1. dan – 29.12.2019. BEOGRAD
Polazak iz Beograda sa turističkog terminala, na autoputu Beograd – Niš u u 16:00 h . Noćna vožnja sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora i graničnih formalnosti. Putovanje kroz centralnu i južnu Srbiju i Makedoniju.

2. dan – 30.12.2019. ATINA
Dolazak u prestonicu Grčke u popodnevnim satima ,odlazak na panoramsko razgledanje grada autobusom: Trg Omonija, ulica Panepistimio sa prelepim neo-klasičnim zgradama Nacionalne Biblioteke, Akademije nauka, Univerziteta i starog Parlamenta (sada Nacionalni Istorijski Muzej). Najveći atinski trg Sintagma sa čuvenom zgradom Novog Parlamenta ispred koje se nalazi grob neznanom junaku, kog čuvaju evzoni. Nastavak panoramskog razgledanja pokraj starog Olimpijskog stadiona, Zevsovog hrama i Trajanovog slavoluka. Fakultativni odlazak do Akropolja i organizovani obilazak remek dela zlatnog doba Atine: Hadrijanov odeon, monumentalna vrata Propileji (437.- 432.god.p.n.e.), Partenon – hram boginje Atine, Erehteon. Slobodno vreme za individualnu šetnju. Povratak u hotel. Noćenje.

3. dan – 31.12.2019. ATINA – PELOPONEZ, KORINT, EPIDAURUS, MIKENA – ATINA
Doručak. Nakon doručka fakultativni odlazak na celodnevni obilazak najvećih atrakcija i lokaliteta poluostrva Peloponeza. Vožnja do Korintskog kanala - odakle se pruža najlepši pogled na kanal koji spaja Egejsko sa Jonskim morem. Nastavak putovanja do Epidaurusa mesto rodjenja Apolonovog sina Asklepija- boga medicine. Obilazak muzeja, i najočuvanijeg na svetu antičkog pozorišta iz 4.v.p.n.e.- legendarnog po svojoj izuzetnoj akustičnosti. Nastavak putovanja. Dolazak u MIKENU i obilazak ovog prelepog antickog grada. Povratak u Atinu u kasnim popodnevnim satima. Individualni Docek Nove godine na trgu ili u nekoj od mnogobrojnih grčkih taverni.***SREĆNA NOVA GODINA*** Povratak u hotel. Noćenje.

4. dan – 01.01.2019. ATINA- SUNION
Dorucak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti (predlažemo šetnju po najstarijem i najlepšem delu Atine – Plaki, Atinskim bulevarima, istorijskim delom Atine.....) ili mogucnost organizovanja popodnevnog fakultativnog izleta do rta SUNION (najjužnija tačka Atike i najromantičnije arheološko nalazište - Posejdonov hram i uživanje u veličanstvenom zalasku sunca). Povratak u Atinu. Noćenje.

5. dan– 02.01.2019. ATINA – TEMPI - SOLUN
Doručak. Napuštanje hotela i polazak za Solun sa usputnim pauzama. Dolazak u klisuru Tempi – kraća poseta Apolonovom izvoru, crkvi i izvoru Svete Paraskeve. Dolazak u Solun u popodnevnim časovima. Panoramski obilazak grada: Promenada, Bela kula, Sajam, spomenik Aleksandru Velikom, Aristotelov trg, crkva Sv.Dimitrija … Poseta Zejtinliku– spomen groblju srpskih vojnika stradalih na Solunskom frontu uz obilazak spomen kosturnice. Slobodno vreme. U kasnim večernjim satima polazak za Srbiju.

6. dan – 03.01.2019. POVRATAK
Noćna vožnja kroz Makedoniju i Srbiju. Dolazak u Beograd na turistički terminal ranim prepodnevnim časovima .

ARANŽMAN OBUHVATA :
- prevoz turističkim autobusom sa (audio, video opremom i klimom) na datoj relaciji
- smeštaj na bazi tri noćenja sa doručkom u Atini( doručak švedski sto) u hotelu 3*
- usluga predstavnika agencije/vodiča,
- troškove organizacije programa.

ARANŽMAN NE OBUHVATA:
- fakultativne izlete
- međunarodno putno zdravstveno osiguranje
- individualne troškove putnika

Od 01.01.2018 je obavezna boravišna taksa koja se naplaćuje na recepciji hotela po dolasku od 0,5 do 5 eur po sobi po noćenju u zavisnosti od kategorizacije hotela.

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
Cene su izražene u eurima, a plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, u skladu sa sledećim uslovima:
• prilikom rezervacije, plaća se akontacija u iznosu od 30%, ostatak najkasnije 10- 15 dana pre puta (gotovinski ili platnim karticama)
• prilikom rezervacije, plaća se akontacija u iznosu od 30 %, ostatak na rate deponovanim čekovima, poslednja rata 2 meseca posle realizovanog putovanja
• platnim karticama – VISA, VISA ELECTRON, MASTER, MAESTRO, DINA, u skladu sa naznačenim uslovima plaćanja.

POPUSTI I DOPLATE:
• doplata za jednokrevetnu sobu – 90 eur
• doplata za dodatno sediste u autobusu – 50 eura

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
Zvanična potvrda hotela u kom će biti obezbeđen smeštaj za grupu, na bazi navedene usluge, u skladu sa najavljenom kategorijom i lokacijom, dobija se najranije 5 dana pred polazak na putovanje. U smeštajne jedince se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova.U pojedinim smeštajnim jedinicama treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od smeštajnih jedinica, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom kao klasičan krevet.

FAKULTATIVNI IZLETI:
Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i realizacija zavisi od broja prijavljenih putnika. Minimum za realizaciju je 30 prijavljenih putnika, a moguće je realizovati izlete i uz manji broj prijavljenih putnika uz njihovu saglasnost za korekciju cene. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina na lokalitetima, broja prijavljenih osoba, kao i drugih objektivnih okolnosti.

Cene fakultativnih izleta:
- obilazak Akropolja sa ulaznicom i muzeja 30 eur po osobi.
- celodnevni fakultativni obilazak Korintskog kanala, Epidaurusa i Mikene sa ulaznicama ( Mikena i Epidaurus 45 eur po osobi).
- SUNION (plaćanje ulaznice na licu mesta 4 eura, u slučaju da je lokalitet otvoren) – 15 €
Paket fakultativnih izleta (za uplate prilikom rezervacije) za sve izlete je 80 eur.


NAPOMENE:
• svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa
• organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije
• Smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Grcke.
• u slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana.
• TA Omniturs ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju.
• obaveza je putnika da za putovanje obezbedi ispravan putni dokument i da se pridržava carinskih i drugih propisa. Organizator ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize i nije odgovoran ukoliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika u drugu zemlju. Putnik sam snosi troškove svog povratka u Srbiji. U slučaju gubitka putnog dokumenta, putnik sam snosi troškove svog boravka u mestu konzularnog predstavništva kao i troškove puta priključenja grupi ili povratku u Srbiju.
• putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
• minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je 65. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska.
• upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza - “tax free”.
• Raspored sedenja u autobusu je po redosledu prijave. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće.
ROK ZA PRIJAVU JE 10 DANA PRE POČETKA KORIŠĆENJA ARANŽMANA.

OBAVEŠTENJE O NAČINU I MESTU PRIJEMA REKLAMACIJE:
- putnik je dužan da agenciju za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući način, obavesti o nedostacima smeštajnih jedinica, najkasnije u roku do mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka. -putnik može da izjavi reklamaciju na mestu koje je određeno za prijem reklamacija usmeno, telefonom, pisanim ili elektronskim putem, uz dostavu ugovora o prodatom aranžmanu. Agencija i prevoznik su dužni da potrošaču izdaju pismenu potvrdu ili elektronskim putem potvrde prijem reklamacije, a da najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovore potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Mesto određeno za prijem reklamacija je: OMNIPROMET - TA OMNITURS, Beograd, mail: info@omniturs.rs, tel: 011 33 48 851. Osoba ovlašćena za prijem reklamacija, u toku korišćenja smeštaja i prevoza, kao i nakon završetka usluge je: Kolaković Milanka.

POTVRDA O GARANCIJI PUTOVANJA I POLISA OD ODGOVORNOSTI:
Uz sve objavljene programe putovanja i prevoza važe OPŠTI USLOVI PUTOVANJA organizatora turističkog putovanja agencije OMNIPROMET DOO – TA „OMNITURS“ Beograd i sastavni su deo objavljenog pisanog programa putovanja, usaglašeni sa YUTA standardima i elementima važećih pravilnika i uslovima koje reguliše Zakon o turizmu. TA OMNITURS Beograd kao organizator putovanja poseduje Licencu OTP br. 235/2010. od 11.02.2010., uz Garanciju putovanja u visini pokrića štete od 300.000,00 eura za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete, koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene opštim uslovima i programom putovanja, po Ugovoru o garanciji putovanja br. 0120/2019. od 10.01.2018. koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU“YUTA“, prijavom na telefon 011/322-86-86, ili dopisom na adresu ul. Kondina 14 ili prijavom na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, uz obezbeđenu Polisu br. 300060581 od 01.10.2019. godine ugovorenu sa Akcionarskim društvom za osiguranje „DDOR Novi Sad“ - Novi Sad.

Cenovnik broj 2 od 25.10.2019